آشنائی با مبانی ولایت فقیه


210 دقیقه


8 جلسه
شعار درس
 • اطاعت از ولی

  وحدت و انسجام ملی

اهداف درس
  • آشنایی با اهمیت و ضرورت اصل ولایت فقیه
  • شناختن مفهوم حاکمیت و حکومت در اسلام
  • تبیین شببه جدایی دین از سیاست
  • تبیین تحقیقی یا تقلیدی بودن اصل ولایت فقیه
درباره درس

«انگشتش را بالا می برد و می گوید: فقط خدا. فقط خدا. تنها او را می پذیرم و دربست در اختیارش می باشم. به چیز دیگری معتقد نیستم». این سخنی آشناست که از سوی برخی از جوانان زده می شود. شاید با خود بگویید «آیا می دانی عبارت اظهر من الشمس، چه معنایی دارد؟ این عبارت در باب چیزی که روشن‌تر و نمایان‌تر از آفتاب است و نیازی به اثبات نداشته باشد، به کار می رود. امامت و ولایت برای یک شیعه واقعی، چنین حکمی را دارد. زیرا راه پیش روی او، به دومینویی می ماند که از توحید و ایمان به وحدانیت خدا شروع می شود و خواه ناخواه به امامت و ولایت فقیه ختم می شود. درست است که انسان ها می توانند این راه را انتخاب نکنند و یا اینکه آن را انتخاب کنند و نتیجه ی نهایی آن را نپذیرند، اما این امر چیزی را تغییر نمی دهد». این سخنی کاملاً درست است اما بیایید از منظری دیگر، غیر از منظر پیشین به این واقعیت نگاه کنیم. جوانی معصوم و حقیقت خواه را ببینیم که در عصر جنگ نرم فکری و فرهنگی دشمن، به آخرین سنگر خود پناه آورده و تنها دارایی خود یعنی خدا را محکم در آغوش گرفته است. او می داند با فروریختن این سنگر، دیگر چیزی برایش نخواهد ماند و همه چیزش را از دست خواهد داد. او در حالت شوک و ناامنی است و در چنین وضعیتی، به جای محکوم کردن و تنها گذاشتنش، می توان به کمک او و خدایش شتافت. در وهلۀ نخست، نیازی به مجادله با او  نیست. در ابتدای راه تنها کافی است، با او و خدایش همراه شویم و ضمناً به او نشان دهیم که می توان به جای عقب نشینی، حمله کرد و سنگرهایی بیش تر در دفاع از خود پدید آورد. کار هنوز تمام نشده است و قرار نیست که همه چیزش را از دست بدهد. با چنین نگاهی است که مجموعه درس هایی را تدارک دیده ایم و در آن ها، از توحید، نبوت، نبوت و ولایت سخن گفته ایم.گام آخر در این جا، سخن گفتن از ولایت مداری و نقش آن در جلوگیری از افتراق و ایجاد وحدت ملی است. ورود شما را به درس «آشنایی با مبانی ولایت فقیه» خوشآمد می گوییم.

این درس در 8 جلسه توسط استاد سید محسن حسینی دیباجی ارائه شده است. هدف اصلی استاد این است که اثبات نماید که در ولایت فقیه، صرفاً یک حکم فقهی نیست بلکه همچون توحید، معاد و نبوت ضرورتی کلامی است و با داده های عقلی و نقلی حمایت می شود. ایشان تحقق این هدف را با تکیه بر بحث هایی پیرامون ضرورت و اهمیت اصل ولایت فقیه، مفهوم حاکمیت در اسلام، تعیین حاکم در دین اسلام، ضرورت حکومت در عصر غیبت، نفی شبهه جدایی دین از سیاست و تحقیقی بودن اصل ولایت فقیه به پیش می برد. مخاطبان با گذراندن این درس، مراحل مختلف استدلال های اثبات کننده ولایت فقیه را خواهند آموخت و با این کار، وجه سیاسی دین داریشان را با پایه های مستحکم عقلی و نقلی استوار خواهند ساخت.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
آشنائی با مبانی ولایت فقیه

آیا می دانید، عبارت اظهر من الشمس، چه معنایی دارد؟ این عبارت در باب چیزی که روشن‌تر و نمایان‌تر از آفتاب است و نیازی به اثبات نداشته باشد، به کار می رود. امامت و ولایت برای یک شیعه واقعی، چنین حکمی را دارد. زیرا راه پیش روی او، به دومینویی می ماند که از ت

فرم ارسال نظر