آشنایی با اندیشه اسلامی2 -اول

آشنایی با اندیشه اسلامی2 -اول


364 دقیقه

9 جلسه
شعار درس

مراقب خودت و 

سرمایه های وجودی ات باش

اهداف درس
  • آشنایی با چیستی دین و ابعاد آن
  • شناخت نظریه های خاستگاه دین
  • آشنایی با چیستی وحی و عصمت
  • آشنایی با قلمروی دین و نقد سکولاریسم
درباره درس

سؤالی عجیب! چرا هر روز در دانشگاه پا به درون سالن غذاخوری می گذارید! یا سر سفره والدین خود حاضر می شوید؟ چون شما نیازی به نام گرسنگی دارید و غریزه گرسنگی شما را برای یافتن غذا حرکت می دهد. حال تصور کنید، به هر دلیلی، در سالن غذاخوری یا سر سفره، غذا نخورید. به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بله، گرسنگی شوخی بردار نیست، شما به هر طریقی سعی خواهید نمود تا قار و قور شکم تان را بخوابانید. شاید با این مقدمه، فکر کنید که موضوع این درس در باب تغذیه است. شما تا حدی هم درست حدس زده اید. انسان علاوه بر نیازهای مادی، دارای نیازها و غرایز معنوی نیز می باشد. دانایی و شناخت، یکی از نیازهای فطری انسان هاست و فطرت حقیقت جوی انسان، او را وادار می کند تا به جستجو و یافتن علم و دانش دست بزند. در کلاس های تخصصی، دانش هایی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است که مقدمه ای برای توانمند شدن و یافتن شغل و حرفه ای ویژه می باشند. در کنار این دروس، دروسی به نام معارف دینی نیز برای آن ها در نظر گرفته اند. کارکرد نخست این دروس، کمک به حفظ و بقای شماست!!!. بله، شما باید خودتان را از دست ندهید تا توانمندی و موفقیت کسب نمایید و یا آنچه را از علم، تکنیک و فناوری کسب کرده اید در مسیر درست بهره بگیرید. در عصر جدید، تلاشی جدی برای مهندسی فکر، احساس و رفتار تک تک انسان ها براساس مادی گرایی، لذت گرایی و دین ستیزی را شاهد هستیم. در چنین موقعیتی، بدترین وضعیت، متعلق به کسی است که بین او و دشمن، سنگری جز خدا نمانده است. او می داند که با از دست رفتن این سنگر، خودش و تمام سرمایه های دیگرش را نیز از دست خواهد داد. زمانی که از دروس معارف و خاصه اندیشه اسلامی سخن گفته می شود، به متونی اشاره می شود که می توانند سنگرساز و نجات بخش باشند. تحقق عملی این امر بستگی به پذیرش دانشجو و توان استاد دارد. دانشجو اگر لحظه ای، منصفانه وضعیتش را برانداز نماید، متوجه خواهد شد که جنگی هست، دشمنی هست، و از عمق وجودش صدای نگرانی می گوید: «تو در خطری! همه دارایی درونی و بیرونی ات می تواند بیکباره از بین برود. هوشیار باش. سر سفره غذا هستی. از آن بهره ببر. وگرنه گرسنه خواهی ماند و مجبور خواهی بود تا لقمه هایی آلوده از دست دشمنان خودت بگیری».

این درس تحت عنوان «آشنایی با اندیشه اسلامی2- بخش اول» براساس کتاب دکتر رضا حاجی ابراهیم و در 9 جلسه ارائه شده است. این درس را از جهت موضوعی، باید امتداد درس اندیشه اسلامی یک به شمار آورد که در آن به دو مبنای اساسی از مبانی تعالیم اسلامی یعنی مبدأ، معاد و اثبات وجود خدا و هم چنین دو صفت خدا یعنی توحید و عدل اشاره می شود. نیازمندی به دین و ضرورت ارسال رسولان و زیرمجموعه های بحث نبوت و امامت همچون ولایت فقیه از مباحث محوری می باشند که در این درس بدان ها پرداخته شده است. استاد، محورهای مذکور را ضمن پرداختن به موضوعاتی همچون چیستی دین و انواع آن، ابعاد دین، نظریات منشأ و ریشه های دین از کنت تا فروید، احتیاج و اضطرار به دین، سرمایه های وجودی انسان، دارایی های معرفتی، نیازمندی های معرفتی در حوزه پنج حوزه روابط، اثبات احتیاج به وحی، نسبت عقل و دین، قلمروی دین، نقد سکولاریسم، تجربه دینی، چیستی وحی و عصمت پیامبران به پیش برده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
آشنایی با اندیشه اسلامی2 -اول

اندیشه اسلامی، بحثی در باب این مبانی پنج گانه و موضوعات مرتبط با این محورها و استخراج اصول و اهداف مورد نیاز برای چگونه زیستن و چگونه مردن از این محورهاست.در درس اندیشه اسلامی 2، ادامه موضوعاتی که در درس اندیشه اسلامی 1 بدان پرداخته شد، آمده است.