آموزه‌های تربیتی سوره حجرات

آموزه‌های تربیتی سوره حجرات


134 دقیقه

7 جلسه
شعار درس

ادب، آداب دارد

قرآن، حجرات دارد

اهداف درس
  • آشنایی با نحوه تعامل مؤمنان با پیامبر اسلام
  • شناخت وظایف مؤمنان نسبت به یکدیگر
  • آشنایی با بیماری های اجتماعی و نحوه مقابله با آن ها
  • شناخت وظایف مؤمنان نسبت به دین خدا
درباره درس

«دین و زندگی اجتماعی! دین و سیاست! چه حرف هایی! دین، امری متعلق به عرصه خصوصی هر انسانی می باشد و فقط رابطه انسان با خدا را تنظیم می کند. قرآن نیز چنین دیدی را تأیید می کند!». برخی از انسان ها توانایی بالایی در تفسیر به رأی اندیشه ها و متون معمولی یا مقدس و استخراج ایده دلخواه خود از درون آن ها را دارند. گاهی نیز برخی از چنین متونی، نقایصی دارند که سبب می شود تا افراد مذکور به آسانی به هدف خود برسند. خوشبختانه کتاب مقدس مسلمانان از هر نقصی خالی می باشد و راه را بر تفاسیر نادرست بسته است. برای مثال در پاسخ به شخص بالا، نیازی نیست تا کل قرآن را بر او عرضه نماییم. ما فقط کافی است یک سوره ی کوچک را برایش بخوانیم. ما می توانیم به او بگوییم: «رویکردت اشتباه است. نمی خواهم زیاد وارد بحث شویم، فقط سوره ای حجرات را برایت می خوانم تا ببینم نظرت در باب آن چیست. این سوره، دارای سه محور است. محور نخست آن به وظایف مؤمنان در برابر پیامبر از جمله تحت فشار قرار ندادن ایشان برای پیروی از خواست های خود اشاره دارد. در محور دوم وظایف دینی و اجتماعی مؤمنان در برابر یکدیگر را در قالب مباحثی همچون برقراری صلح مابین یکدیگر، عدم تمسخر و تحقیر یکدیگر و پرهیز از بدگمانی، تجسس و غیبت تشریح شده است. در نهایت وظایف مؤمنان در برابر دین خدا در قالب مباحثی همچون تقوامداری نه نژادپرستی، استقامت و جهاد و منت نگذاشتن برخدا به خاطر دین داری مورد بررسی قرار گرفته است». براستی انسان محقق زمانی که با چنین سوره هایی مواجه می شود، اگر کمی انصاف داشته باشد، نمی تواند به وجه متمایز آن از سایر متون مقدس اشاره نکند. در این جا متنی روبه رویمان می باشد که همه اش آداب و معاشرت و مسائل اجتماعی است. گویی با کلام یک معلم اخلاق روبه روییم که دغدغه اش این است که هر مومن باید مودب به آدابی باشد. اسلام دینی کامل و جامع است و کمال دین اسلام، سبب شده است تا در زمینه ی تنظیم روابط فردی میان انسان ها در جامعه، احکام و مقرراتی مترقی داشته باشد. پیامبر اسلام بعنوان یک مربی بزرگ، بر مبنای این آموزه های تربیتی، جامعه نبوی را تشکیل داد. سوره حجرات، یکی از سوره هایی است که به تشکیل این جامعه کمک نمود و هم اکنون نیز می توان از آن در جهت ایجاد جامعه اسلامی مدد گرفت.

 در این درس تحت عنوان «آموزه‌های تربیتی سوره حجرات» حجت السلام و المسلمین قرائتی در 7 جلسه با بیانی زیبا، روایی و مبسوط، آموزه های اساسی این سوره را آیه به آیه تبیین نموده است. ایشان در تفسیر هر آیه، با نگاهی تاریخی به شؤن نزول آن آیه اشاره نموده و هم چنین با زدن مثال های فراوان، وجهی کاربردی به محتوای آن ها می دهد. دو جلسه نخست این درس به موضوع نحوه تعامل مسلمانان با پیامبر اسلام و ضرورت پیشی نگرفتن بر ایشان و رعایت ادب در برخورد با آن بزرگوار اشاره دارند. در سه جلسه میانی موضوع نحوه تعامل مؤمنان با یکدیگر در قالب مباحثی همچون تفاوت مومن و فاسق، لزوم تحقیق درباره شایعات، برخورد با مومنان یاغی، مقابله با تمسخر، سوءظن و غیبت و بیماری‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، موضوع نحوه تعامل مسلمان با آخرین دین خدا در قالب بررسی مباحثی همچون اصل برابری و مساوات در اسلام، ملاک برتری در اسلام و سه نشانه مومن واقعی به پیش رفته است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
آموزه‌های تربیتی سوره حجرات

سوره حجرات، یکی از سوره هایی است که به تشکیل این جامعه کمک نمود و هم اکنون نیز می توان از آن در جهت ایجاد جامعه اسلامی مدد گرفت. در این درس، حجت السلام و المسلمین قرائتی، با بیانی زیبا، آموزه های اساسی این سوره را تبیین نموده است.