جلسه
شعار درس

چون پوسته نباشد،

مغز تباه گردد!

اهداف درس
  • آشنایی با احکام وضو 
  • شناخت احکام غسل
  • آشنایی با احکام تیمم
  • شناخت احکام و شرایط نماز
درباره درس

در عصر آزادی و انسان محوری به سر می بریم و همه جا از رهانیدن انسان از دشواری تکالیف و دادن حق اوست. انسان این عصر، نه تنها تکلیفی نسب به خدا احساس نمی کند بلکه طلبکارانه از همه، حقوقش را می طلبد. در چنین فضایی تنفس می کنیم، پس عجیب نیست همین که بخواهیم از احکام الهی، عبادت الهی، نماز، وضو و احکام و آداب آن ها سخن بگوییم، صدای جریانی فکری را بشنویم که می گوید: « ادامه نده، من انسانی کاملاً آزاد و رها از هر دستور و تکلیف دست و پاگیری هستم». به راستی مخاطب قرار دادن چنین انسانی با بحث از عبادات الهی و حکمت ها و احکام آن، امری بیهوده است. پیش فرض چنین بحثی، آگاهی مخاطب از فلسفه بندگی و وضعیت بردگی انسان مدرن است. پاسخ دیگری که در همین ابتدای بحث می شنویم به جریانی تعلق دارد که منکر عبادات الهی نیست اما به نام توجه به باطن، از ظواهر چشم پوشی می کند. در توضیح رویکرد چنین شخصی قابل ذکر است که که دین اسلام، دینی کامل و جامع می باشد و دارای برنامه هایی برای رساندن انسان ها به مصلحت کامل و جامع شان می باشد. به طور کلی، قوانین و برنامه های اسلام به سه دسته اعتقادی، اخلاقیات و احکام تقسیم می شوند که هدف آن ها سالم و پاک سازی ذهن، قلب و اعمال و کردار انسان است. دسته سوم، دستورالعمل هایی است که جزء فروعات دین به شمار می آیند و به اعمال جوارحی و اعضای بدن انسان مرتبط می شوند. درست است که احکام، ظاهر و پوسته دین اسلام به حساب می آیند، اما به هیچ وجه نمی توان از آن ها صرف نظر نمود. نسبت این پوسته و فرعیات دین با باطن دین را می توان تمثیل وار با رابطه پوست میوه با محتوای اصلی آن مقایسه نمود. پوسته همواره در کار است و از مغز محافظت می کند. متقابلاً مغز نیز از پوسته حمایت می کند؛ چنانکه اگر پوست مدتی از مغز جدا بماند، می خشکد و از بین می رود. خداوند لطف نموده و برای کسانی که بالغ، عاقل و دارای قدرت می باشند، تکالیفی همچون نماز در نظر گرفته است. خداوند غنی است و هیچ نصیبی از انجام این تکالیف توسط ما نمی برد و این ماییم که با دانستن اسرار و آداب نماز و خواندن نمازی صحیح، منفعت فردی، اجتماعی، جسمی، روحی، دنیوی و اخروی مان تأمین می گردد.

این درس تحت عنوان «آشنایی با احکام عمومی» در 3 جلسه توسط استاد محمدعلی فقیهی ارائه شده است. استاد در این درس، احکام ضروری وضو، تیمم، غسل و نماز را بیان نموده است. در جلسه نخست این درس به موضوعاتی همچون وضو در قرآن، ترتیب وضو طبق سنت پیامبر اسلام، وضوی زنان، نحوه شستن دست ها و مسح سر و مراحل غسل پرداخته شده است. استاد در جلسه دوم، بحث در باب احکام غسل را پی می گیرد و نکات لازم برای داشتن غسلی درست را بیان می کند. ایشان سپس به موارد انجام تیمم، موارد انجام دو تیمم، طریقه تیمم و شرایط نماز از جمله غصبی نبودن مکان، پاکیزگی لباس و استثنائات آن می پردازد. جلسه نهایی این درس، به احکام نماز اختصاص یافته است و در آن به موضوعاتی از قبیل آرامش در نماز، نحوه رکوع و سجده، انواع مهر و نحوه سجده سهو اشاره می شود. بیایید قبل از ورود به این درس، نگاهی گذرا به بخشی از سخنان استاد داشته باشیم. «الله اکبر اول نماز واجب است اما سایر تکبیرهای نماز مستحب هستند. نکته ی دیگری که برای یک نماز صحیح لازم است این است که نماز در حال آرامش بدن انجام شود».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید