9 جلسه
شعار درس

با دانستن احکام نماز است که

نماز بالا می رود و قبول می شود

اهداف درس
  • آشنایی با احکام تقلید، وضو و غسل
  • شناخت احکام تیمم، قبله و اذان
  • آشنایی با شرایط مکان و لباس نمازگزار
  • شناخت واجبات و مبطلات نماز
درباره درس

دین اسلام، دینی کامل و جامع می باشد و مدعی رساندن انسان به سعادت دنیوی و اخروی می باشد. جامعیت این دین سبب شده است تا در زمینه های مختلف زندگی بشری، قوانین و احکام مشخصی وضع نماید. این ها قوانینی کاملاً حکیمانه می باشند؛ بدین معناکه در وضع آن ها، مصلحت کامل و جامع انسان ها شامل منفعت فردی، اجتماعی، جسمی، روحی، دنیوی و اخروی، لحاظ گشته است. به طور کلی، قوانین و برنامه های اسلام به سه دسته تقسیم می شود. دسته ی نخست این برنامه ها، به عقل آدمی مرتبط است و شامل اصول دین و مذهب است. این اصول به اعتقاداتی مهم گفته اطلاق می گردند که به ترتیب دین اسلام را از دیگر ادیان و مذهب تشیع را از دیگر فرق اسلامی جدا و متمایز می بخشند. این برنامه های اعتقادی را باید از روی دلیل و با تحقیق بدان ها رسید و  به هیچ وجه تقلیدی نیستند. این برنامه ها برای سالم سازی عقل انسان وضع شده اند. دسته دوم این برنامه ها، به روح و روان انسان ها مرتبط می گردد و شامل دستورالعمل هایی است برای پاکسازی و سالم سازی این قلمروی وجود انسانی است. وجه نخست برنامه اخلاقی دین اسلام، اعطای شناخت در باب رذائل اخلاقی و پیراستن مسلمانان از آن ها است. وجه دوم این برنامه، انتقال شناخت در باب فضائل اخلاقی و نهادینه کردن آن ها در وجود مسلمانان و آراستن آن ها بدین صفات می باشد. دسته سوم از برنامه های دین اسلام، دستورالعمل هایی است که از آن ها به احکام تعبیر می شود و جزء فروعات دین است. این برنامه تکلیفی به اعمال جوارحی و اعضای بدن انسان مرتبط می شوند و شامل یکسری باید و نبایدهای عملی است که بایستی انجام بگیرند. این برنامه نیز همچون برنامه اعتقادی و اخلاقی دین اسلام، خصیصه ای اکتسابی دارد و باید آن را کسب نماییم. اما تفاوت برنامه احکام با دو برنامه دیگر این است که این اکتساب، مشروط به اجتهاد و مجتهد بودن می باشد. به عبارت دیگر، به آن حد از علم دین و اصول فقه رسیده باشیم که با دلیل، احکام مورد نیاز خود در عرصه های مختلف زندگی را از منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع، استخراج نماییم. این جا بحث بر سر تخصص است. معمولاً اکثر انسان ها، تخصص در علم دین را دنبال نمی کنند. تقلید از احکام استخراج شده توسط مجتهدین برجسته یا احتیاط، دوراهی است که پیش روی چنین انسان هایی قرار دارد.

این درس تحت عنوان «احکام کاربردی» در 9 جلسه توسط استاد رضا هوشیاری ارائه شده است. هدف اصلی این درس، بیان احکام مورد نیاز برای انجام یک نماز صحیح می باشد. استاد این هدف را ضمن پرداختن به مباحث محوری از قبیل احکام تقلید، وضو، غسل، تیمم، مسجد، قبله، اذان، اقامه، مکان و لباس نمازگزار، واجبات و مبطلات نماز و نماز مسافر به پیش برده است. استاد ضمن هر یک از مباحث محوری مذکور، موضوعات متنوعی را از جمله اقسام برنامه های اسلام، شرایط تکلیف، اقسام تکلیف، شرایط مرجع تقلید، تقلید از مجتهد اعلم، تغییر مرجع تقلید، انواع وضو، شرایط وضو، غایات وضو، غسل های واجب، غسل جنابت، بطلان غسل، موارد و شرایط صحت تیمم، تطهیر مسجد، ساختن و تعمیر مسجد، موارد رعایت قبله، راه های تشخیص قبله، موارد سقوط اذان و اقامه، موارد حرام بودن توقف برای نماز، واجبات رکنی و غیررکنی نماز و شرایط شکسته شدن نماز مطرح نموده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید