اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی (ره)

اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی (ره)جلسه
شعار درس

آرمانی روشن

امامی روشنگر

اهداف درس
  • آشنایی با نقش نظری و عملی امام خمینی (ره) در پیشبرد انقلاب 
  • شناختن تفاوت دو اسلام محمدی و آمریکایی
  • آشنایی با نظر امام خمینی (ره) در باب جمهوریت
  • تبیین نقش عملی امام خمینی (ره) در دفاع مقدس
درباره درس

می گویند برای عده ای از مشروطه خواهان، این پرسش پیش آمده بود که به راستی هدفشان از نهضتشان چیست و به دنبال چه چیزی هستند. همسر سفیر انگلیس در ایران، از دغدغه ی آن ها خبردار می شود و  به میان آن ها می رود و چیزهایی را که می خواهند! به آن ها می گوید. این  گونه بود که این انقلاب اگرچه به ثمر نشست، اما به سرعت تغییر ماهیت داد و بسیار زود به دیکتاتوری حکومت پهلوی منتهی شد. برخلاف این انقلاب، انقلاب اسلامی ایران، دارای شعارهای بسیار روشنی بود. همه مردم، از سران انقلاب تا مردم عادی، می دانستند که به دنبال چیستند و چه می خواهند. استقلال، آزادی، جمهوری، اسلامی. این ها خواسته های مردم بودند و این شعار به صورت خودجوش مابین آن ها پدید آمده بود. دشمن متوجه پیشرفت و رشد فکری، فرهنگی و سیاسی مردم ایران در مابین دو انقلابشان شده بود و می دانست که دیگر نمی تواند همچون همسر سفیر انگلیس، آرمان های مردم را برای آن ها بگوید. دشمن از سویی می دانست که خواسته ها و اهداف مردم مشخص است، پس نمی شد چیزی به آن ها افزود. اما دشمن از سویی دیگر می دانست که می تواند معنای دلخواه خود را بر الفاظ تحمیل کند و از این طریق، انقلاب را به انحراف و سقوط بکشاند. او در این مسیر، تلاش های نظری و عملی قابل توجهی انجام داد، ولی به نتایج خاصی نرسید. این درس، راز به ثمرننشستن یک توطئه را بازگو می کند. راز او یک شخص بود که همزمان یک ملت بود. او با نورافکن بینش و بصیرت خود، چنان روشنایی بر شعارهای انقلاب اسلامی ایران افکند که معنای آن ها برای همه مردم ایران و برای همیشه روشن شد. در این درس، معنای اسلامی، جمهوری و ولایی بودن نظام برآمده از انقلاب اسلامی ایران از منظر نگاه امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفته است. با  گذراندن این درس، مخاطب امروز نیز همچون مخاطب دیروز امام، کاملاً متوجه می شود که چه می خواهد و به دنبال چیست. گرچه آن چه او می خواهد هم اکنون از سطح یک آرمان به سطح یک واقعیت، تبدیل شده است. این واقعیت همان نظام سیاسی اسلامی است که قرار است زمینه ای برای دولت و جامعه ی دینی و انقلابی آینده باشد.

این درس در 4 جلسه توسط استاد عرب اسدی ارائه شده است. هدف کلی این درس، تبیین بیانات امام خمینی (ره) در باب نظام سیاسی اسلامی و نقش رهبری عملی ایشان در تحقق آن است. استاد، تحقق این هدف را با پرداختن به موضوعاتی همچون نظر امام در باب تفاوت اسلام محمدی و اسلام آمریکایی، نقش مردم در برپایی حکومت اسلامی، نظریه ولایت فقیه و نقش امام در هدایت جنگ تحمیلی به پیش می برد. بیایید قبل از ورود به این درس، نگاهی به گوشه ای از این درس بیندازیم. « والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کرده اند. من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح دست بگیرم. من پاپ نیستم که فقط روزهای یک شنبه مراسمی انجام دهم و بقیه اوقات برای خودم سلطانی کنم».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی ره

در این درس، با سه موضوع مهم از ارکان انقلاب اسلامی ایران یعنی اسلام ناب محمدی، جمهوریت و نقش مردم در حکومت و نظریه ولایت فقیه آشنا خواهید شد و اتحاد آن ها با یکدیگر و اثبات حقانیشان در عرصه ای به نام جنگ تحمیلی را مشاهده خواهید نمود. شما با گذراندن این در