اصول هفتگانه امام خمینی (ره)

اصول هفتگانه امام خمینی (ره)


63 دقیقه

5 جلسه
شعار درس

تحریف یک الگو،

تغییر سرنوشت یک جامعه

اهداف درس
  • آشنایی با جهاد بزرگ امام خمینی (ره)
  • شناخت اصول هفتگانه منظومه فکری امام
  • آشنایی با شخصیت امام خمینی (ره)
  • شناخت عوامل تحریف شخصیت امام
درباره درس

تحریف یعنی واژگونی و انحراف سخن و یا هر چیز دیگری از حالت و وضع خود به وضع دیگری. قرآن قوم یهود را استاد چنین کاری معرفی می نماید. این بدان معنا نیست که سایر افراد بشر چنین کاری را بلد نیستند یا این کاره نیستند. انسان به صورت طبیعی، موجودی خودمدار و خودخواه است و جهان و انسان ها دیگر را از منظر ذهن و منافع خود می بیند. در چنین وضعیتی، تنها دین و انصاف است که سبب می شود ما از این خودخواهی ها و منفعت طلبی ها فراتر برویم و تصویری از واقعیت ها همان گونه که بوده اند، ترسیم نماییم. معمولاً تحریف را برای متون به کار می برند، اما چهره شخصیت های اثرگذار در تاریخ یک کشور را نیز می توان تحریف نمود. تحریف شخصیت ها زمانی اتفاق می افتد که ارکان اصلی شخصیت های بزرگ، مجهول بماند و یا غلط و سطحی معنا شود. شاید بگویید: «چه اشکالی دارد که شخصیتی تحریف شود؟ انحراف یا عدم انحراف چهره یک دهقان که چند قرن پیش در یک روستای دورافتاده می زیسته، فرقی نمی کند». پاسخ چنین فردی این است که: شخصیتی که الگو، امام و پیشوای دیگران است، افکار، گفتار و رفتارش برای نسل های بعد از خود راهنماست. تحریف چنین شخصیتی، بسیار زیان آور است. امام خمینی (ره) یکی از این شخصیت هاست که حرکتی را آغاز نموده است که هنوز در مراحل آغازین خود می باشد. ایشان مسیر جدیدی برای حرکت انسان مسلمان ایرانی بوجود آورد و تا هنگام فوت خود، کشور را در آن مسیر به پیش برد. امری مسلم است که ادامه این راه، بستگی به شناخت نقشه ی راه دارد و خوشبختانه این نقشه راه در دسترس ما می باشد. این نقشه راه به اصولی فرازمانی و فرامکانی اشاره دارد که شاکله اصلی تفکر امام را تشکیل می دهند. این اصول همواره توسط ایشان تکرار شده است و بنیان شخصیتش را نیز تشکیل می دهند. بنابراین راه جلوگیری از تحریف شخصیت امام، توسل به اصول مدنظر ایشان و راه جلوگیری از تحریف خط امام، فهم شخصیت اوست. با فهم این اصول ما فریب مدعیان دروغین انقلاب را نخواهیم خورد و خود به درجه ی بصیرت و تحلیل درست وقایع خواهیم رسید. اگر این اصول از زبان فردی حکیم نیز بیان شوند، نور علی نور است. در چنین وضعیتی، نوری بر نور دیگر می تابد و آن را روشن تر می کند.

این درس تحت عنوان «اصول هفتگانه امام خمینی (ره)» در 5 جلسه بر طبق بیانات مقام معظم رهبری ارائه شده است. هدف اصلی این درس، ارائه تبیینی کامل و جامع از خط امام خمینی (ره) از زبان مقام معظم رهبری است تا مخاطبان اصول لازم برای داشتن بینش، تحلیل و رفتار سیاسی درست را بیاموزند. شما در این درس با موضوعاتی از قبیل راه شناخت شخصیت امام به معنای واقعی کلمه، نفی گزینش اصول امام، جهاد بزرگ امام در برانداختن نظام شاهنشاهی و ایجاد حکومت دینی، جاذبه و دافعه امام، شخصیت امام بعنوان انسانی قاطع اما مظهر لطافت و دل دادگی در برابر مردم و خدا، خصوصیات منظومه فکری امام شامل جهان بینی توحیدی، اعتماد به صدق وعده ی الهی، اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام آمریکایی، تکیه بر وحدت ملی، اعتقاد به اراده و نیروی مردم، نفی سلطه و اعتقاد به استقلال ملی، مخالفت صریح با جبهه ستمگران و حمایت از مستضعفان آشنا خواهید شد.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
اصول هفتگانه امام خمینی (ره)

آیا تا بحال درباره انسان های کم سواد و یا بی سوادی شنیده اید که از فهم و شعور عمیقی در باب زندگی برخوردار بوده اند؟ آیا تا بحال انسان هایی را دیده اید که از دانش و تجربیات سیاسی کافی برخوردار نیستند اما دارای بینش سیاسی عمیق، تحلیل سیاسی دقیق و عمل سیاسی