امام روح الله و آمریکا

امام روح الله و آمریکا


34 دقیقه

2 جلسه
شعار درس

پنجه در پنجۀ شیطان بزرگ

این جدال، پایان ندارد

اهداف درس
  • آشنایی با آمریکاستیزی امام خمینی قبل از انقلاب
  • آشنایی با آمریکاستیزی امام خمینی بعد از انقلاب
  • شناخت نحوه مواجهه امام با حمایت آمریکا از شاه
  • شناخت نگاه امام نسبت به موضوع رابطه با آمریکا
درباره درس

«قلب من در فشار است. ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند. ‏‏‏ای سیاسیون ایران! من اعلام خطر می کنم. ‏‏‏ای علمای ایران! ای مراجع اسلام! من اعلام خطر می کنم. والله گناهکار است کسی که داد نزند، والله مرتکب کبیره است کسی که فریاد نزند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید». ‏‏این فریاد کوبنده و سخنان هشدار دهنده، از آن بزرگمردی است که اندیشه و آرمانش بر تاریخ معاصر و آینده جهان تأثیری شگرف بر جای گذاشته و می گذارد. این سخنان زمانی ایراد شدند که ماجرای کاپیتولاسیون در جریان بود. کاپیتولاسیون، سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع و شهروندان بیگانه به نماینده ی حقوقی دولت بیگانه است. امام این قانون را سند فروش استقلال قضایی و سیاسی ایران و سند بردگی ملت ایران به شمار آورد و مخالفت خود را با نظام استبدادی و استکباری کاملاً علنی نمود. این مخالفت زمانی صورت گرفت که روشنفکرترین انسان ها و جریان های سیاسی داخل ایران از احزاب ملی گرا تا چپ گرا، کاملاً خاموش و ساکت بودند. در چنین وضعیتی است که امام در اولین حرکت جدی خود در مبارزه با رژیم شاهنشاهی، ریشه همه مشکلات و گرفتاری های ایران و جهان یعنی آمریکا را نشانه می گیرد. امام تا سال 1356 از هر فرصتی برای روشنگری درباره ی ظلم و ستم و جنایت های آمریکا در ایران استفاده می کند. بزرگترین این جنایت ها، حمایت از رژیم مستبدی بود که حاضر بود استقلال و منافع ملی کشور را فدای بقایش نماید. نشانه نبوغ، درک چیزی زودتر از دیگران است. نشانه فرهمندی و داشتن روحی بزرگ، تأثیر گذاری زیاد و قدرت تحول دیگران است. نشانه سیاست مداری، اراده و عمل سیاسی برای تغییر سرنوشت دیگران است. زمانی که این سه خصیصه در یک جا جمع می شوند، روح الله، پا بر روی زمین می گذارد و این چنین، یک قهرمان زاده می شود. امام خمینی (ره)، یکی از این قهرمانان بزرگ بود که بسیار زودتر از دیگران، به ذات آمریکا به عنوان شیطان بزرگ پی برد، با تکیه بر روح بزرگ خود، آمریکاستیزی را به یک مطالبه و گفتمان ملی و جهانی تبدیل کرد و در نهایت، سکان انقلابی علیه نظام سلطه جهانی، به رهبری آمریکا، را بر عهده گرفت. این درس، بازگوکننده مبارزه یک انسان و ملت با یک ابرقدرت است.

این درس تحت عنوان «امام روح الله و آمریکا» در دو جلسه ارائه شده است. هدف اصلی این درس، ترسیم مسیر مخالفت امام خمینی (ره) با آمریکا از قبل از انقلاب تا سال های بعد از انقلاب است. در جلسه نخست این درس، موضوعاتی همچون واکنش مهم و قاطع امام به کاپیتولاسیون، حمایت کارتر از شاه، سخنان امام راجع به شاه، پشتیبانی آمریکا از شاه حین انقلاب، واکنش آمریکا به انقلاب و پاسخ آمریکا به برقراری روابط با آمریکا مورد بررسی قرار گرفته اند. در جلسه دوم، آمریکاستیزی امام بعد از انقلاب مورد توجه قرار می گیرد. در این بخش، موضوعاتی همچون قاطعیت امام در عدم رابطه با آمریکا، حمایت آمریکا از صدام، آمریکاستیزی امام در حوادث مختلف، شعار مرگ بر آمریکا و مخالفت با آمریکا در وصیت نامه امام مورد بررسی قرار می گیرند. این درس با بحثی در باب شیطان بزرگ نامیدن آمریکا توسط امام به پایان می رسد. این ابداع عجیب سبب شد ملت مسلمان ایران، کاملاً متوجه حقیقت آمریکا و نحوه مواجهه با آن شوند.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
امام روح الله و آمریکا

نشانه نبوغ، درک چیزی زودتر از دیگران است. نشانه فرهمندی و داشتن روحی بزرگ، تأثیر گذاری زیاد و قدرت تحول دیگران است. نشانه سیاست مداری، اراده و عمل سیاسی برای تغییر سرنوشت دیگران است. زمانی که این سه خصیصه در یک جا جمع می شوند، روح الله، پا بر روی زمین می