انسان موفق - اعتماد به خدا


188 دقیقه


8 جلسه
شعار درس
 • به کلامت باور کن

  جهانت را بارور کن 

اهداف درس
  • آشنایی با شروط عبارات تأکیدی
  • شناخت نحوه مثبت اندیشی
  • شناخت نحوه کنار گذاشتن منفی نگری
  • آشنایی با نحوه درخواست نیازها از خداوند
درباره درس

تابستان است. از سرکار آمده اید و مشغول نگاه کردن به تلویزیون هستید. ناگهان با خود می گویید: «الان واقعاً یک بستنی می چسبد». مدتی کوتاه می گذرد و می بینید که پدرتان وارد می شود و می گوید: «این بستنی را بگیر و در یخچال بگذار تا آب نشود». بلند می شوید و می گویید: «کاش از خدا چیز بزرگتر خواسته بودم. اگر می دانستم به این سرعت، خواسته ام از سوی خدا، اجابت می شود، درخواست های بزرگتری می کردم». آیا تابحال به این اندیشیده اید که چرا برخی از خواسته های ما از خداوند، زودتر از بقیه اجابت می شوند؟. شاید با خود بگویید: «تحقق خواسته ها، اتفاقی و تصادفی می باشند و اگر هم بخواهد خواسته ای برآورده شود، آن ها خواسته هایی کوچک هستند. اصلاً بر جهان قانون حاکم است. جز از طریق کار سخت و به کار انداختن عقل، نمی توان به موفقیت رسید». این سخنان، تا حدی به حقیقت اشاره می کنند اما کل حقیقت را نشان نمی دهند. غیر این است که خداوند فرموده است که مرا بخوانید تا استجابت کنم شما را. مگر غیر از این است که خداوند قادر مطلق است و امور کلان و خرد عالم در دستان اوست. برای خداوند، انجام امور در هر سطحی، تفاوتی و کاری ندارد. اگر چیزی واقعاً به نفعتان باشد و آن را عمیقاً از خداوند بخواهید، آن را از شما دریغ نخواهد نمود. به خدا اعتماد کنید. خود را میان دو جهان تصور کنید. جهانی درونی که منتظر است تا حرفی بزنید تا او در پی عملی کردنش برود و جهانی بیرونی که همچون خمیر بازی، در انتظار شکل گرفتن توسط این کودک مستخدم است. این کودک، همان ناخودآگاه ما و جهان بیرونی، همان جهان پیش رویمان است. در این درس، از چیستی این دو جهان و نحوه عملکرد و تأثیرپذیری آن ها از افکار و سخنان مان، سخنی به میان نیامده است، بلکه صرفاً بر روی شاه کلید ورود به دنیای ناخودآگاه تأکید شده است. اگر مشتاق تغییر آینده تان هستید، حتماً باید از این شاه کلید و نحوه استفاده از آن آگاهی داشته باشید. این شاه کلید، همان تلقین و استفاده از عبارت های تأکیدی است. شما در این درس با آداب استفاده از عبارت های تأکیدی آشنا خواهید شد. با گذراندن این درس، شما می توانید ورد جادویی زندگی تان را بسازید و با تکرار آن، سرنوشتی دلخواه برای خود رغم بزنید.

این درس تحت عنوان «انسان موفق-اعتماد به خدا» در 8 جلسه توسط استاد شاهین فرهنگ ارائه شده است. هدف اصلی این درس، شناساندن قدرت افکار و گفتار و خواست انسان ها در تغییر سرنوشت آنهاست. استاد این هدف را در قالب پرداختن به موضوعات متعددی از قبیل شروط عبارات تأکیدی، نحوه تلقین افکار، مثبت اندیشی، کنار گذاشتن منفی نگری، خواستن و اعتماد به خدا  به پیش برده است. بیایید با یکدیگر نگاهی به گوشه ای از سخنان استاد بیندازیم. «هر بدی که به شما می رسد از جانب خود شماست. انرژی منفی شما و حوادث ناگوار متعاقب آن، حاصل نگرانی های شماست. ذهن ما معمار زندگی ماست. مراقب باشیم که چه ابزاری به او می دهیم. اگر به او نگرانی بدهیم، دیواری از خرابی و ترس و دلهره و افسردگی برای ما می سازد. آیا می دانستید، استرس و نگرانی، عامل اصلی سرطان دستگاه گوارش است؟».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
دوره آموزشی انسان موفق و اعتماد به خدا - شاهین فرهنگ در 8 جلسه

شما در این درس با آداب استفاده از عبارت های تأکیدی آشنا خواهید شد. با گذراندن این درس، شما می توانید ورد جادویی زندگی تان را بسازید و با تکرار آن، سرنوشتی دلخواه برای خود رغم بزنید.

فرم ارسال نظر