انسان موفق - انسان هدفمند


180 دقیقه

8 جلسه
شعار درس

خودت را بشناس

جهانت را متحول کن

اهداف درس
  • آشنایی با دلایل عدم تحول 
  • شناخت عوامل مؤثر در موفقیت
  • آشنایی با قوانین مغز
  • شناخت نحوه کنترل ناخودآگاه
درباره درس

« فکر نکن من نمی دانم چه چیزی خوب و چه چیزی بد است. من می خواهم متحول شوم اما باور کن نمی شود. ببین من به این شعر، ایمان آورده ام. واقعا گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود. می خواهم به انسانی موفق تبدیل شوم اما نمی شود. گویی باید با این سرنوشتم به گونه ای کنار بیایم». چنین شخصی، خیلی خوب است که قبل از اینکه دست از تلاش برای تحول وضعیت خود بردارد، به این پرسش ها پاسخ دهد. به راستی آیا تا کنون شنیده اید که دانه ای، با وجود سنگی بزرگ در مقابلش، رشد کند و سر از زمین بیرون بیاورد؟ به راستی تا کنون شنیده اید، گیاهی، بدون نور خورشید و آب، همچنان به رشد خود ادامه دهد؟. پاسخ این پرسش، دشوار نیست و می توانید سریع بگویید: «خیر، این گونه نمی شود. باید آن مانع را از سر راه گل برداشت. از سوی دیگر زمینه های رشد آن را فراهم کرد. گل نیز یک موجود زنده است و نیاز به مراقبت دارد». سخنی کاملاً درست است و همچنین کلید معمای تلاش کردن و موفق و متحول نشدن انسان هاست. موفقیت، امری تصادفی نیست و رسیدن به آن، مشروط به شناخت موانع بر سر راه موفقیت، دانستن عوامل موفقیت و انجام راهکارهای پیاده سازی آن است. یکی از موانع و سنگ های بزرگ پیش روی انسان در پیمودن قله ی موفقیت، غرور و لجاجت است. انسان گاهی حاضر نیست پا روی خود، منیت و غرورش بگذارد، پس متوقف می شود. گاهی، مغرور نیستیم، اما ترسوییم. گاهی نه مغرور و نه ترسو، بلکه فقط بهانه گیریم. ما مانعی برای به پیش رفتن نداریم اما از مانعی به نام نبود امکانات سخن می گویید. زمانی که موانع مذکور و سایر موانع پیش روی خود را بردارید، شما تا رسیدن به تحول و موفقیت، فاصله ای ندارید. در چنین وضعیتی، تنها کافی است تا به کاری که باید انجام دهید، آگاه شوید. شما باید دست از تعلیق کارها و امروز و فردا کردن بردارید، به سرعت به سراغ تغییرات جزئی بروید و خود را به عادات جدیدی، عادت دهید. انسان مجموعه ای از چیزهایی است که می تواند باشد و هنوز نشده است. زمانی که با خود شرط می گذارید و ضمن انتخاب یک الگو و اسوه اعمال خاصی را انجام دهید، موفقیت از آن چه شما فکر می کنید به شما نزدیک است.

این درس تحت عنوان «انسان موفق-انسان هدفمند» در 8 جلسه توسط استاد شاهین فرهنگ ارائه شده است. هدف اصلی این درس، از بین بردن موانع و ایجاد زمینه های موفقیت و ایجاد تحول در انسان هاست. استاد این هدف را در قالب پرداختن به موضوعات متعددی از قبیل دلایل عدم تحول، غرور، ترس، نبود امکانات، عوامل مؤثر در شکل گیری تحول، قوانین مغز، شرطی شدن، تکرار  نفوذ در ناخودآگاه و هدفمندی به پیش برده است. بیایید با یکدیگر نگاهی به گوشه ای از سخنان استاد بیندازیم. «دوستان چه می شود که یک روز از خواب بیدار می شویم شاد و روزی دیگر کسل و ناامید هستیم. آیا تا بحال در کوهی که صدا در آن می پیچد فریاد زده اید؟ اگر بگویید اَه اَه. شما چندین بار انعکاس آن را خواهید شنید و اگر داد بزنید و بگویید به به، دوباره این کلمات را خواهید شنید. ناخودآگاه ما همچون یک کودک همه ورودی های غیرمنطقی را دریافت می می کند و به ما بازمی گرداند».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
دوره آموزشی انسان موفق ؛ انشان هدفمند

موفقیت، امری تصادفی نیست و رسیدن به آن، مشروط به شناخت موانع بر سر راه موفقیت و راهکارهای پیاده سازی آن است. دکتر فرهنگ در دو درس انسان موفق-انسان هدفمند و اعتماد به خدا-با رویکردی روان شناختی، به ترتیب به این علت کاوی و ارائه راه حل پرداخته است.