6 جلسه
شعار درس

از انسان خودساز

تا امت دولت ساز

اهداف درس
  • آشنایی با ضرورت توسعه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
  • تبیین مفهوم انقلاب و انقلابی گری و چالش های پیش روی آن
  • آشنایی با نقش محور مقاومت در منطقه و تشریح وضعیت برجام
  • شناختن ماهیت مردمی انقلاب و رهبری اسلامی
درباره درس

عالمان سیاست جملۀ متدوال و زیبایی دارند. آن ها می گویند: حفظ قدرت، سخت تر از بدست آوردن آن و کشورداری سخت تر از کشورگشایی است. ما ایرانیان از گذشته های دور، فرهنگ شاخص در این کشورداری و حفظ ارزش های خود بوده ایم. چیزهای ارزشمند یا دارایی ها و نعمت هایی که بدست می آوریم، همیشگی و ابدی نیستند. آن ها به کودکانی می مانند که در پرتو مراقبت و هوشیاری ما، جان می گیرند، رشد می کنند و رشید می گردند و جان بخش می گردند. پس این رابطه ای یک طرفه نیست. همان طور که باغبان از کشتزارش مراقبت می کند و کشتزار هم نیاز او را تأمین می کند، حفظ انقلابمان، ما را نیز حفاظت خواهد نمود. یکی از کارهایی که باید برای این رشد و حفاظت دو طرفه صورت دهیم، تشریح ماهیت جبهه فرهنگی، نظامی، سیاسی انقلاب اسلامی و توسعه آن هاست. نقش دولت، ملت و هنر انقلابی در این زمینه، نقشی تعیین کننده است. تبیین مسائل متعدد این حوزه ها همچون مسئله ضرورت فرارفتن از دوگانه اصلاح طلبی و اصول گرایی، بخشی از این کار انقلابی است. اما به راستی انقلابی و انقلابی گری یعنی چه؟ به کسی فردی انقلابی می گویند و به چه کاری، انقلابی گری گفته می شود؟ در این جا نیز افراد و کارها مختلفی داوطلب می شوند که از ظن خود یار این مفهوم زیبا گردند. رسیدن به تعریف انقلابی گری، با فهم معنای صحیح انقلاب اسلامی ایران ممکن می گردد. انقلاب ما، با انقلاب سال 57 مردم ایران، به پایان نرسید، بلکه آغاز شد. هم اکنون، این انقلاب، به مثابه موجودی زنده، دوران رشد و کمال خود را طی می کند و نهال دیروز، امروز به درختی جوان و پر هیبت تبدیل شده است و در گام دوم رشد خود، به دنبال دادن میوه ی دولت و جامعه انقلابی است. اما این ثمردهی، جبر تاریخ نیست و رسیدن به این دو آرمان، مستلزم افزایش بصیرت افزایی و کنش گری انقلابی است. مقدمات تحقق این آرمان ها با بهره گیری از تجارب انسان های بصیر و همزمان اهل نظر و اندیشه ورزی ممکن می گردد. این درس با تبیین و تشرح شاه کلیدهایی همچون هنر انقلابی، محور مقاومت، دولت انقلابی، خودباوری ملی، نقش رهبری در انقلاب، دیپلماسی و نگاه انقلابی در سیاست داخلی و سیاست خارجی، این بینش و بصیرت را از زبان مردانی همزمان اهل نظر و عمل به مخاطبان انتقال می دهد.

این درس در 6 جلسه در قالب گفتگو با چهره های شاخصی همچون آقای ابوالقاسم طالبی، سردار علی فدوی، حجت الاسلام علیرضا پناهیان و محمد جواد لاریجانی ارائه شده است. هدف کلی این درس، آشنایی مخاطبان با مهم ترین مسائل روز انقلاب اسلامی است. این اساتید و کنش گران، این هدف را از طریق بررسی  ضرورت‌های تحقق گام دوم انقلاب اسلامی ایران در عرصه های فرهنگی، سیاسی و نظامی به پیش می برند. بیایید قبل از ورود به این درس، با یکدیگر، نگاهی به گوشه ای از این درس بیندازیم. « متأسفانه جامعه انقلابی ما با بحران هویت اجتماعی دختران مواجه است. دختران جامعه در گردابی دست و پا می زنند که نه می توانند هویت انقلابی شان را تعریف کنند و نه هویت دخترانه شان را».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
ایران مثبت 40 | ecnahad.ir

انقلاب اسلامی ایران، با انقلاب سال 57 مردم ایران، به پایان نرسید، بلکه آغاز شد. هم اکنون، این انقلاب، به مثابه موجودی زنده، دوران رشد و کمال خود را طی می کند و نهال دیروز، امروز به درختی جوان و پر هیبت تبدیل شده است و در گام دوم رشد خود، به دنبال دادن میو