جلسه
شعار درس

خطاب به دشمن:

از ما بترسید و 

بر خود بلرزید

اهداف درس
  • آشنایی با محورهای اصلی وصیت نامه امام خمینی (ره)
  • شناختن خطرات و علل تحریف از خط امام
  • تشریح پیام امام با گورباچف با تکیه بر مسائل روز
  • آشنایی با توصیه های امام در زمینه دشمن شناسی
درباره درس

پدری فوت می کند و دارایی بسیار با ارزشی را از خود به جا می گذارد. این دارایی حاصل مجاهدت های آن پدر و فرزندانش می باشد. اگر در چنین زمانی، وصیت نامه ای نباشد، امکان از دست رفتن ثمره ی تلاش های پیشین همواره هست و اگر این اتفاق بیفتد، همه آن مجاهدت ها، عقیم می ماند. در چنین وضعیتی است که آن پدر تصمیم می گیرد در آخرین لحظات زندگی خود، وصیت نامه ای از خود به جا بگذارد تا فرزندانش، حقوق و تکالیف خود را در باب دارایی به جا مانده، کامل بدانند. هر مسلمانی از ماجرای قرطاس و قلم و دوات خواستن پیامبر عزیز اسلام در آخرین لحظات زندگی شان، خبر دارد. چنین چیزی بنابر حکمت خداوند رخ نداد و شیعیان همواره حسرت آن را می خورند، زیرا نبود آن را عامل تفرقه میان مسلمانان جهان می دانند. در کنار این اتفاق بد، اتفاق خوب این است که وصیت نامه امام بزرگوارمان در دسترس است. این وصیت نامه، راه را بر دودستگی میان شیعیان انقلابی می بندد و به پیشبرد اسلام ناب محمدی کمک می کند. اما صرف وجود این وصیت نامه نمی تواند عامل از بین بردن تفرقه در میان شیعیان و نیروهای انقلابی باشد. می دانیم که فرق مسلمان در باب تفسیر قران به اختلاف عقیده رسیدند، پس اختلاف عقیده در باب سخنان بشری که سر جای خود دارد. در این مواقع هر کس از ظن منافع و به تبع آن افکار خود، یار آن سخنان می شود و آن ها را بنابر رأی خود و به نفع خود تفسیر می کند. انسان ها و جریان های سیاسی متعددی در کشور موجود می باشند و این گونه می شود که چندین خط امام پیدا می شود و اختلافات بنیادین پیدا می شود. راه حل جلوگیری از چنین اتفاق ناگواری، تفسیر وصیت نامه امام خمینی (ره) همان گونه که هست و از منظر حقیقت و نه منفعت شخصی و گروهی است. در این درس، استاد رحیم پور ازغدی وصیت نامه امام خمینی (ره) را به مثابه ارثی وحدت آفرین، مورد تبیین قرار می دهد. با گذراندن این درس، مخاطبان به شناخت کاملی در باب کلیات و جزئیات مهم وصیت نامه امام خمینی (ره) خواهند رسید. این شناخت و بینش حاصل از آن می تواند همچون نورافکنی، مسیر درست را به آن ها نشان دهد.

این درس در 3 جلسه ارائه شده است. هدف کلی آن، تشریح موضوع محوری وصیت نامه امام خمینی (ره) یعنی دشمن شناسی می باشد. استاد، تحقق این هدف را از طریق پرداختن به موضوعاتی همچون خطرات و علل خروج از خط امام، دشمن شناسی و توصیه امام به خواص و عوام در این زمینه و توصیه امام به گورباچف و اسلام هراسی غربی ها به پیش می برد. قبل از ورود به این درس، نگاهی کوتاه به گوشه ای از آن داشته باشیم. «پیام امام خمینی (ره) به گورباچف را باید با توجه به پیام گورباچف به غربی ها فهمید. برای او، دغدغه ای جز کسب اعتماد غربی ها وجود نداشت. او به غربی ها می گفت: از ما نترسید. ما دیگر ترسناک نیستیم. ما خود را اصلاح کرده ایم. دیگر از مبانی و فکر شما استفاده می کنیم. دیگر تا آخر مسیر با شما خواهیم بود».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
بازخوانی وصیت امام خمینی(ره)

هر مسلمانی از ماجرای قرطاس و قلم و دوات خواستن پیامبر عزیز اسلام در آخرین لحظات زندگی شان، خبر دارد. چنین چیزی بنابر حکمت خداوند رخ نداد و شیعیان همواره حسرت آن را می خورند، زیرا نبود آن را عامل تفرقه میان مسلمانان جهان می دانند. در کنار این اتفاق بد، اتف