تحلیلی برانقلاب اسلامی

تحلیلی برانقلاب اسلامی


123 دقیقه

4 جلسه
شعار درس

 انقلاب اسلامی،

 بعثتی  دوباره   

اهداف درس
  • آشنایی مخاطبان با تحلیل کلان انقلاب اسلامی ایران
  • آشنایی مخاطبان با شرائط و اوضاع اجتماعی قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران
  • شناساندن چیستی مفهوم انقلاب و هویت واقعی انقلاب اسلامی ایران
  • شناساندن رسالت ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
درباره درس

همه ما انسان ها، حوادثی را تجربه کرده ایم که نقطه ی عطفی در زندگی مان باشد. در چنین مواقعی، از بازگویی دوباره و دوباره آن حوادث لذت می بریم. گویی می خواهیم، ضمن یادآوری آن حادثه، به کرات از شیرینی آن بچشیم. این شیرینی زمانی بیشتر می شود که به وضوح به نقش آن اتفاق مختص به خود، در تغییر تاریخ آینده مان پی ببریم. این سخن برای انسان ها در زندگی اجتماعی شان، یعنی برای ملت ها نیز صادق است. یک انسان ایرانی مسلمان، انقلاب اسلامی را نیز همچون ایرانیت و اسلامیت، بخشی از تاریخ و هویت خود می داند. او با رجوع مکرر به این حادثه ی نزدیک، می خواهد تا حد ممکن این حادثه ای که بخشی از هویتش شده است را بشناسد و بچشد. او بسیار علاقمند است که آن بخش از هویتش، که با تکیه بر آن قرار است تا تاریخ آینده ی بشریت رقم بخورد، را کامل بشناسد. استاد منوچهر محمدی در این درس، از نگاهی کلان به انقلاب اسلامی ایران می نگرد. این انقلاب از منظر ایشان، صرفاً انقلابی همچون سایر انقلاب های پیشین نوع بشر نیست. او انقلاب اسلامی ایران را آغازگر فصل جدیدی در تاریخ تمدن بشری می داند. ایشان، متأثر از نظر مقام معظم رهبری، این انقلاب را نوعی بعثت دوباره و مهر پایانی بر دوره سلطه تمدن غرب و شروعی برای دوره ی جدیدی از تاریخ بشریت می داند. اگر با بعثت پیامبر (ص) و رنسانس، قرون قدیم و قرون وسطی به پایان رسید، با انقلاب اسلامی ایران، بشر گامی برای پایان دادن جاهلیت مدرن برداشت. استاد با چنین نگاه کلانی، ابتدا از روی حوادث و شرائط پیش از انقلاب از انقلاب مشروطه و کودتای رضاخان تا نهضت ملی شدن نفت و قیام سال 42 امام، سر می خورد و دوباره آن ها را به ما یادآوری می کند. او ویژگی های دولت پهلوی را بازگو می کند و مفهوم انقلاب را از منظری سیاسی از هم می شکافد. تا اینکه به توصیف آن لحظه ی ماندگار یعنی وقوع انقلاب اسلامی ایران می رسد. او در این زمینه از حوادث ابتدای انقلاب سخن می گوید و رسالت های نخستین آن از جمله نهاد و نظام سازی و خنثی کردن توطئه های دشمن را برمی شمارد.

این درس در 4 جلسه توسط استاد ارائه شده است. هدف کلی این درس، آشنایی مخاطبان با تحلیل کلان انقلاب اسلامی ایران است. استاد این هدف را از طریق پرداختن به سه مقطع تاریخی، قبل از انقلاب، حین انقلاب و آینده و افق دور انقلاب اسلامی ایران به پیش می برد. بیایید قبل از ورود به این درس، با یکدیگر، نگاهی به قسمتی از کلام استاد را در این زمینه بیندازیم. «در پیچ اول بعد از رحلت پیامبر اکرم، انحراف در نظام سیاسی اسلامی ایجاد شد و با وجود این انحراف، مسلمانان 1000 سال در دنیا آقایی نمودند. با وجود اینکه نظام حاکم دیگر اسلامی نبود و سلطنت بود. در این پیچ سوم، به حمدالله بعد از رحلت امام، ذره ای در نظام اسلامی ما انحراف ایجاد نشد».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
تحلیلی بر انقلاب اسلامی | ecnahad.ir

در این درس دکتر منوچهر محمدی در 4 جلسه به تحلیل کلان انقلاب اسلامی می‌پردازند و همچنین در این محتوا استاد به شرایط سیاسی، اجتماعی قبل از انقلاب، زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب، اقدامات مهم امام خمینی در تداوم انقلاب اسلامی ایران و همچنین به دستاوردهایی که با و