تکنیک های عملیات روانی و نبرد رسانه ای


64 دقیقه

4 جلسه
شعار درس

دفاع در زمین دشمن و با قواعد خودت

اهداف درس
  • آشنایی با دکترین دفاع نامتقارن
  • شناخت راهبردهای عملیات روانی و جنگ رسانه ای
  • شناخت تاکتیک و تکنیک های عملیات روانی
  • آشنایی با مصادیق و کاربردهای عملیات روانی

 

درباره درس

دفاع از خود، دلیل و علت خاصی نمی خواهد و محدود به زمان و مکان خاصی نیست. دفاع، امری غریزی و طبیعی است که خداوند آن را در وجود همه ما انسان ها قرار داده است و ما غیرارادی یا آگاهانه، هر لحظه در حال دنبال نمودن آن هستیم. بدن ما هر لحظه برای دفاع از خود در برابر ویروس ها و میکروب ها آماده است و دارای فکر و تاکتیک ها و تجهیزات مشخص برای زمانی است که آن بیگانگان پا به قلمروی او بگذارند. ما بعنوان یک فرد نیز در زندگی شخصی و خصوصی خود، آگاه به ضرورت دفاع از خود و از بین بردن موانع و تقویت عوامل زمینه ساز چنین عملی هستیم. اما ما انسان ها، تنها به بدن و وجود فردی مان خلاصه نمی شویم. ما در اجتماع حضور داریم و دارای جامعه ای و شخصیتی اجتماعی می باشیم که اگر آسیبی بدان بخورد، بدن و زندگی فردی ما نیز برهم خواهد خورد. برای جلوگیری از بوجود آمدن چنین وضعیت ناخوشایندی باید خود را برای دفاع از موجودیت اجتماعی مان آماده کنیم و دارای فکر، راهبرد، تاکتیک و تکنیک های دفاعی مشخصی برای مقابله با هر وضعیت خطرناک در آینده باشیم. این جنگ و دفاع، گاهی حالت سخت و متقارن دارد و گاهی حالت نرم و غیرمتقارن دارد. استفاده از قدرت رسانه ها و عملیات روانی، یکی از این شیوه های نوین جنگ نرم است که بسیاری از کشورها برای دستیابی به اهداف خود از آن استفاده می کنند. این شیوه در عین اثرگذاری، کم هزینه ترین ابزاری است که با تاثیرگذاری بر فکر، اندیشه و احساس مخاطب، به تغییر جهت گیری و رفتار آن ها منجر می شود. با رشد و گسترش ابزارهای ارتباط جمعی و تسهیل دسترسی مردم به این وسایل، کاربرد عملیات روانی بسیار بیشتر شده است و دشمنان برای از بین بردن کارامدی حریف، از این ابزار بهره می گیرند. آن ها با این ابزار و شیوه جدید جنگ، فکر و اراده ی طبیعی معطوف به دفاع از خود را از ملت ها گرفته اند. از سوی دیگر، آن ها بعنوان متولیان تکنولوژی های پیشرفته و در اختیاردارنده رسانه های قوی، دفاع نامتقارن منفی ای را بر سایر مردم  مقاوم جهان تحمیل کرده اند. دفاع نامتقارن منفی، دفاعی است که هم زمین و هم قواعد را دشمن مشخص می کند. تغییر این وضعیت، می تواند هدفی طبیعی، انسانی و دینی برای هر فردی باشد که هنوز غریزه، عقل و روحش او را به دفاع فرامی خواند.

این درس تحت عنوان «تکنیک های عملیات روانی و نبرد رسانه ای» در 4 جلسه توسط استاد حسن عباسی ارائه شده است. هدف اصلی این درس، آشنا نمودن کنشگران فضای مجازی با عملیات روانی و جنگ رسانه ای دشمن و نحوه ی دفاع از موجودیت اجتماعی شان در برابر آن ها می باشد. استاد این هدف را از طریق پرداختن به موضوعاتی از قبیل دکترین دفاع نامتقارن، راهبردها، تاکتیک ها، تکنیک ها و مصادیق و کاربردهای عملیات روانی دنبال نموده است. بیایید با یکدیگر نگاهی به گوشه ای از سخنان استاد بیندازیم. «اگر جایی لازم است که پاسخی داده شود، آن جا توان تبدیل تهدید به فرصت را دارید. طرف می گوید پول ها را به سوریه برده و خرج کرده اید. شما می گویید: چند برابرش را آمریکا در سوریه خرج کرده است. به همان دلیل که آمریکا هفت تریلیون دلار به سوریه آورده، ما نیز به همان دلیل در آنجا هزینه می کنیم».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
تکنیک های عملیات روانی و نبرد رسانه ای

امروزه، عملیات روانی یکی از شیوه های نوین جنگ نرم است که بسیاری از کشورها برای دستیابی به اهداف خود از آن استفاده می کنند. این شیوه در عین اثرگذاری، کم هزینه ترین ابزاری است که با تاثیرگذاری بر فکر و اندیشه ی مخاطب به تغییر رفتار آن ها منجر می شود. با رشد