جریان شناسی تاریخی موضوع جمعیت و آمارهای جمعیتی

جریان شناسی تاریخی موضوع جمعیت و آمارهای جمعیتی


57 دقیقه

3 جلسه
شعار درس

.

اهداف درس
  • عوامل تأثیرگذار در وقوع انقلاب جنسیتی را تببین کند.
  • دلایل دخالت آمریکا در کنترل جمعیت ایران در دوره ی قبل از انقلاب را به بیان خود توضیح دهد.
  • رشد جمعیت در دوره قبل از انقلاب را تحلیل کند.
  • رشد جمعیت در دوره بعد از انقلاب را با دوره قبل از انقلاب مقایسه کند.
  • نقش سیاست­های دولت­ها در کنترل جمعیت، را تحلیل و تبیین نماید.
  • آشنایی با تاریخچه ومقایسه آمار رشد جمعیت در ایران و غرب
درباره درس

 

یکی از مؤلفه ­های تأثیرگذار در هر جامعه ­ای مسئله جمعیت و بحران ها و چالش های پیش روی آن است. شناخت روند این سیر جمعیتی برای شناخت بهتر  وایجاد یک چشم انداز روشن بسیار مثمر ثمر خواهد بود  از این رو در محتوای حاضر به تاریخچه­ جمعیت در جمهوری اسلامی ایران و جهان غرب پرداخته خواهد شد.

دراین سیر شناخت نقش سیاست ها و دولت ها در کنترل  جمعیت روشن می شود . همچنین در این درس  نقش آمریکا در تحدید جمعیت در جهان و عوامل تاثیرگذار بر انقلاب جنسیتی تبیین خواهدشد. شمایی کلی و مقایسه ای  از سیر رشد جمعیت در دوران قبل  و بعد از انقلاب ارائه خواهد شد  و در نهایت نقش سیاست های درست و اشتباه در برخورد با بحران جمعیت بررسی خواهد شد.

مدرس این دوره جناب آقای دکتر حسین مروتی در ابتدای دروه به شرح تاریخچه جمعیت در غرب و جهان می­پردازند و سپس تاریخچه جمعیت در ایران را در قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می­دهند و به تبیین محورها و عناصر تاثیر گذار در موضوع فرزند آوری و جمعیت می پردازند .


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید