جریان شناسی رسانه‌های غربی

جریان شناسی رسانه‌های غربی


105 دقیقه

5 جلسه
شعار درس

شبکه اینترنشنال؛ چهره جدید استعمار

اهداف درس
  • آشنایی یا رابطه ی استعمار و رسانه
  • آشنایی با لابی رسانه ای صهیونیسم
  • شناخت مالکان رسانه های غربی 
  • شناخت رسانه های عربی
درباره درس

در حال قدم زدن در خیابان هستید و همزمان صفحه اخبار متعلق به شبکه های خارجی را مرور می کنید. کسی برگه ای تبلیغاتی را به سوی شما می آورد و  شما نیز در حق او لطفی می کنید و  آن تراکت را می گیرید و نگاهی به آن می اندازید. در چنین مواقعی، شما هیچ گاه از خود نمی پرسید که آن شخص، چرا و با چه قصدی، آن برگه و اطلاعات درون آن را به صورت رایگان در اختیار شما گذاشت. زیرا شما مطمئنید که پشت عمل آن شخص و هزینه کردن هایش، هدف مشخصی وجود دارد. او به دنبال تأمین منافع شخصی خود می باشد. دوباره سر در گوشی خود می کنید و مابقی اخبار را دنبال می کنید. چنان در برخی از این اخبار غرق می شوید که گویی به فضای دیگری وارد شده اید. در این فضای متفاوت، متأسفانه شما هیچ گاه از خود نمی پرسید که این اشخاص و رسانه ها، به چه منظوری، این صفحات و اطلاعات را در اختیار شما می گذارند. چرا چنین فکری به ذهنمان نمی رسد؟ آیا تصورمان بر این است که اشخاصی که این صفحات و رسانه ها را مدیریت می کنند، هیچ قصد و نیتی از کار خود ندارند و یا محض رضای خداوند و برای تأمین منافع ما دست به چنین کاری می زنند؟ این بی فکری و یا خوش بینی و ساده اندیشی، عواقب منفی بسیار زیادی برای ما داشته، دارد و خواهد داشت. درمان این بیماری، از طریق شناخت ماهیت رسانه ها و ارتباط آن ها با استعمار فرانو است. از سوی دیگر، برای تشخیص صحت و سقم اخبار و تحلیل ها و هم چنین جهت گیری رسانه های منطقه و جهان بایستی با گرایش ها و عقبه فکری آن ها آشنا بشویم. سالیان سال است که عصر استعمار یا غلبه مستقیم کشورهای اروپایی و آمریکایی بر منابع طبیعی و انسانی سایر کشورهای ضعیف گذشته است. ما هم چنین دیگر، کم تر شاهد استعمار نو یعنی وجود حاکمان وابسته و جیره خوار غربی ها هستیم. علی رغم این دو واقعیت، متأسفانه هم چنان شاهد به تاراج رفتن سرمایه های کشورهای جهان سوم و به کرسی نشستن خواست و اراده ی کشورهای پیشرفته هستیم. این بدان معناست که قدرت آن ها هنوز نیز در حال اعمال می باشد ولی در مسیر جدیدی این اتفاق می افتد. این مسیر جدید، رسانه ها و افکار عمومی مردم است. 

این درس تحت عنوان «جریان شناسی رسانه های غربی» در 5 جلسه توسط استاد سید احمد سادات ارائه شده است. هدف اصلی این درس، افزایش سواد رسانه ای مخاطبان از طریق شناساندن ماهیت واقعی رسانه های غربی و عربی به آن هاست. استاد این هدف را از طریق پرداختن به موضوعات متنوعی از قبیل رسانه به مثابه ابزار استعمار، تسلط صهیونیسم بر رسانه ها، مالکان رسانه های غربی، جریان شناسی رسانه های عربی و روزنامه ها و شبکه های ماهواره ای عربی به پیش برده است. بیایید با یکدیگر نگاهی به گوشه ای از سخنان استاد بیندازیم. «امروزه بیش از 25 هزار خبرگزاری، روزنامه و شبکه رادیویی و تلویزیونی در اختیار تنها 50 شرکت صهیونیستی است. عمده هدف این لابی رسانه ای، ترویج دین زدایی و ترویج فرهنگ لیبرالی و اومانیستی غربی است».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
جریان شناسی رسانه‌های غربی

در این درس دکتر سید احمد سادات در 5 جلسه به جنبش دانشجویی و جوانب آن می پردازد رسانه‌ها در عصر حاضر حکم تیغ دو لبه‌ای را دارند که نوع کاربرد آن بر افکار عمومی بسیار مؤثر است. هم می‌توانند مخرب جامعه در ابتذال فرهنگی و اشاعه فرهنگ اباحی‌گری باشند