جریان های فرهنگی و ضد فرهنگ ها

جریان های فرهنگی و ضد فرهنگ ها


450 دقیقه

13 جلسه
شعار درس

استفاده از فرهنگ، 

تنها راه مقابله با

جریان های ضدفرهنگ

اهداف درس
  • آشنایی با ضرورت جریان شناسی فرهنگی و ضد فرهنگ ها
  • آشنایی با جریان ضدفرهنگ فراماسونری، شیطان پرستی و وهابیت
  • شناساندن جریان های ضد فرهنگی فمنیسم و پلورالیسم و سکولاریسم
  • پاسخ به شبهات پدیدآمده توسط جریان های ضدفرهنگی
درباره درس

در مسیری قرار دارید. می بینید، یکی، از تساوی حقوق مرد و زن می گوید و این تساوی و آزادی را در چیزی مثل راننده کامیون شدن زن می بیند. دیگری، او را محکوم می کند و حضور زن در اجتماع را رد می کند. یکی، با قمه، به سر خود می زند و به حساب خود می خواهد با آن، دین را زنده نگه دارد و دیگری ژست روشنفکرانه گرفته و به دنبال نابودی دین با همان قمه است. شما در این جا صرفاً با یک انسان یا یک گروه از انسان هامواجه نیستید. شما با یک جریان فکری و فرهنگی سروکار دارید که انسان ها و گروه ها را ابزار بیان و تحقق خود قرار داده است. دانستن این حقیقت، راز رسیدن به درجه ی تحلیل درست وقایع است. آیا تا بحال انسان هایی را دیده اید که از دانش کمی برخوردارند، اما تحلیل های خوبی ارائه می دهند و بر مبنای آن تحلیل ها، زندگی موفقی دارند؟ یکی از راه های دست یافتن به چنین تحلیل گریی، جریان شناسی است. انسان ها هرچقدر هم اندیشمند و خلاق باشند، درون رودهایی فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و.....به نام جریان ها قرار دارند. بنابراین تلاش برای کشف این جریان ها، در واقع برداشتن گامی مهم برای شناخت هویت خود و دیگران می باشد. جریان فرهنگی، به یک جمعیت مدیریت شده از افراد گفته می شود که دارای تأثیری فرهنگی بر توده مردم می باشد. با آموختن در باب این جریان ها، راز اعتقادات و رفتارهای گروه های مختلف را در می یابید. اگر به هویت فرهنگی خود و دانستن موانع پیش روی آن علاقمند هستید، حتماً این درس را از دست ندهید. با گذراندن این درس با شبهات مختلفی که متوجه نظام اعتقادی و سبک زندگی اسلامی می شود، آشنا می شوید و پاسخ آن ها را خواهید آموخت. شما در این درس با انواع جریان های فرهنگی و ضد فرهنگی از جمله فراماسونری، ابتذال فرهنگی، فرقه های نوظهور و شیطان پرستی، سکولاریسم، پلورالیسم، فمنیسم، فرقه شیخیه، بهائیت، وهابیت و تصوف آشنا خواهید شد.  با این درس به آن سطح از هوشیاری فکری-فرهنگی و سیاسی خواهید رسید که خود و فرهنگ اسلامی خویش را از نفوذ تهاجم فرهنگی حاصل از جریان های ضدفرهنگ حفظ می کنید.

این درس در13 جلسه توسط استاد عبدالحسین خسروپناه ارائه شده است. هدف کلی این درس، آشنایی مخاطبان با جریان غالب فرهنگی و ضدفرهنگ موجود در کشور ایران می باشد. استاد این هدف را از طریق پرداختن به جریان های مختلفی از فراماسونری تا تصوف به پیش می برد. بیایید قبل از ورود به این درس، با یکدیگر، نگاهی به قسمتی از کلام استاد را در باب جریان وهابیت بیندازیم. «وهابیت همه چیز را به کفر و شرک و بدعت متهم می کردند. می گفتند چرا از میکروفن استفاده می کنید؟ چرا از وسیله نقلیه استفاده می کنید. 60 سال پیش مهندسان ایرانی به مکه رفتند تا سرویس بهداشتی احداث کنند، وقتی سرویس ها را ساختند، این وهابی ها گفتند: هذا شرک. سرویس بهداشتی شرک است. هر کس احتیاج به قضای حاجت دارد، به بیابان برود».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
جریان های فرهنگی و ضد فرهنگ ها | ecnahad.ir

آیا تا بحال انسان هایی را دیده اید که از دانش کمی برخوردارند، اما تحلیل های خوبی ارائه می دهند و بر مبنای آن تحلیل ها، زندگی موفقی دارند؟ آیا تا بحال از انسان هایی کتابخوان شنیده اید که ناتوان از ارائه تحلیلی مفید برای خود و دیگران هستند؟ بله، چنین چیزی م