جریان های معنوی نوظهور


136 دقیقه


جلسه
شعار درس
 • آنچه خود دارند،

  ز بیگانه تمنا می کنند

اهداف درس
  • آشنایی با ضرورت بررسی جنبش های نوظهور معنوی
  • شناخت علل گرایش به جنبش های معنوی نوظهور
  • آشنایی با راه های مقابله با جنبش های نوظهور معنوی
  • شناخت عرفان حلقه و اشکالات وارد بر آن
درباره درس

«اگر کفالت سیاسی به قدرت‌های ماورا طبیعی بدهیم می‌توانیم در جنگ آینده علیه جمهوری اسلامی ایران پیروز شویم. این قدرت ماورایی در افرادی چون حلقه کیهانی و دراویش گنابادی وجود دارد. این قدرت در من نیز وجود دارد. جادوگری یهودی به من گفته است که تو همچون خورشید در ایران خواهی درخشید و قدرت را به دست خواهی آورد». این سخنان یکی از رهبران اصلی اغتشاشات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است که اعدام گردید. او نتوانست همچون خورشید بدرخشد، ولی سخنان و عملکرد افرادی چون او می تواند حقایق بسیاری از جمله ارتباط عرفان های کاذب و سیاست را برای ایرانیان روشن نماید. دین اسلام و به خصوص مذهب شیعه، سرشار از معنویت، عرفان و کرامت است. حتی می توان ادعا نمود که این مذهب از مکاتب عرفانی هند نیز در این زمینه برجسته تر است. برخورد مرتاضان هندی با ائمه معصوم و اولیای الهی و شکست آن ها دلیلی بر صدق این ادعاست. احتمالاً شما نیز ماجرای فرار مرتاض هندی از علامه طباطبائی را شنیده اید. ماجرا از این قرار است که مرتاضی از هند به قم می آید و می گوید: می توانم انسان ها را با نیروی روحم از زمین بلند کنم. او راست می گفت و حتی توانست سید موسی صدر را حدود یک متر به هوا می برد. پس مرتاض را نزد علامه طباطبایی می برند. او نمی تواند کاری بکند و می گوید: «من تمام نیرو و توان خود را بکار گرفتم تا روح وی را تسخیر کنم و بعد او را از زمین بلند کنم و نهایتا ایشان نگاهی به من کردند و تمام اورادم باطل شد. به علاوه نفوذ نگاهشان جوری بود که کم مانده بود قبض روح شوم. مثل اینکه کسی گلوی مرا گرفته و کم مانده بود خفه شوم». چنین افراد و جریان های معنوی برای غربی ها شاید جذابیتی داشته باشند و آن ها موقتاً بتوانند فطرت خداجو و معنویت خواه خود را لحظه ای آرام نمایند. اما در چنین وضعیتی به راستی چرا باید یک انسان مسلمان شیعی آن چه خود به کمال دارد را رها نماید و آن را از بیگانگان بطلبد؛ از کسانی که به هیچ عنوان از حسن نیت و مقاصدشان آگاهی نداریم.  تنها کسانی مروج و مجذوب چنین عرفان هایی می شوند که معنویتی فارغ از توحید، معاد، نبوت و امامت می طلبند تا در لذت طلبی و دنیاپرستی شان مانعی بوجود نیاید.

این درس تحت عنوان «جریان های معنوی نوظهور» در 5 جلسه توسط استاد حمیدرضا مظاهری سیف ارائه شده است. هدف اصلی این درس، تشریح جنبش های نوپدید معنوی با تکیه بر مؤلفه های معنویت ناب اسلامی است. استاد این هدف را با پرداختن به موضوعات متنوعی از قبیل تعریف جریان های معنوی نوظهور، اهمیت و ضرورت توجه به چنین جنبش هایی، اصول اولیه عرفان اسلامی همچون توحید و معاد، علل سیاسی، اجتماعی و روانی گرایش به جنبش های معنوی نوظهور همچون مادی گرایی افراطی و افسردگی و اضطراب انسان مدرن و راه های مقابله با جریان های نوظهور معنوی به پیش برده است. ایشان در نهایت به عرفان حلقه بعنوان یکی از مصادیق برجسته جنبش های نوظهور معنوی در ایران و اشکالات اساسی وارد شده بر آن پرداخته است. ترویج بی توجهی به ظواهر دین و شرع از جمله نماز و حجاب و متوهم نمودن انسان ها از جمله این اشکالات است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
جریان های معنوی نوظهور

معمولاً گفته می شود که ما در عصر بازگشت انسان به معنویت یا بازگشت معنویت به زندگی بشر به سر می بریم، اما نگاهی به روند شتاب زده و گستردة معنویت گرایی که از عمر آن چند دهه نمی گذرد، به وضوح نشان می دهد که با پدیدة انفجار معنویت روبرو هستیم. انسان مدرن که ب

فرم ارسال نظر