دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی

دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی


80 دقیقه

4 جلسه
شعار درس

آگه ز دارایی خویش گشته

ایستاده در غبار و

به افق روشن چشم دوخته

اهداف درس
  • آشنایی با دستاوردهای ملی انقلاب اسلامی ایران 
  • آشنایی با دستاوردهای منطقه ای انقلاب اسلامی ایران 
  • آشنایی با دستاوردهای بین المللی انقلاب اسلامی ایران 
  • آشنایی با دستاوردهای تاریخی انقلاب اسلامی ایران 
درباره درس

ما ایرانی ها، چه بخواهیم و چه نخواهیم، یک هویت سه تکه ی ایرانی، اسلامی و انقلابی داریم. وقتی به تمدن ایرانی و اسلامی مان در گذشته های دور نگاه می اندازیم و دستاوردهای مادی و معنوی آن را می بینیم، احساس خوبی به ما دست می دهد. ما بخشی از اعتماد به نفس اجتماعی مان را از طریق نگریستن به وسعت جغرافیایی، قدرت سیاسی برتر و شکوفایی علم، فرهنگ و معنویت در این تمدن های به وجود آمده توسط پدرانمان به دست می آوریم. اما شاید به خود بگویید دستاوردهای پیشینیان، متعلق به خود آن هاست، ما که از خود چیزی نداریم. این دقیقاً آن اشتباه بزرگی است که ما دچارش می شویم و حق نیز داریم، چون ما دستاوردهای خود را نمی بینیم. برخلاف دو تمدن گذشته ایرانی و اسلامی مان، که با فاصله چندهزارساله به آن ها می نگریم، ما در کنار کوه عظیمی به نام انقلاب اسلامی ایستاده ایم و بدین سبب عظمت آن را نمی بینیم. برای دیدن  این عظمت، لحظه ای از بالا باید به این کوه عظیم نگریست. این درس به شما دیدی کلان و عقاب مانند در دیدن دستاوردهای بزرگ انقلاب می دهد. شما در این درس، با دستاوردهای ملی، منطقه ای، بین المللی و تاریخی انقلاب اسلامی ایران آشنا خواهید شد. با این درس است که متوجه خواهیم شد که تشکیل نظام مردم سالاری دینی در عصر مرگ خدا و انسانیت و پوچ گرایی چه معنایی دارد. در این زمینه تنها کافی است به سرشت و سرنوشت انقلاب های دیگر نوع بشر توجه کنید. انقلاب مردمی و عدالت خواهانه روسیه، انقلابی ماده گرایانه و غیردینی بود اما دیدیم که هجمه و فشار جهانی، با این انقلاب هم جنس خود چه کرد. دیدیم که چگونه در نهایت، خواص و عوام روسیه را وادار به شیون و التماس به غرب کرد. در چنین وضعیتی، انقلاب مردمی و عدالت خواهانه و ضمناً دینی پدید می آید و در نظامی این چنینی عینیت می یابد.این نظام، نه تنها کم نمی آورد بلکه فریاد می زند که از عصبانیت بمیرد، آن که به ما ایمان نمی آورد. با گذراندن این درس متوجه خواهید شد که انقلاب اسلامی ایران، عصر تاریخی جدیدی را  برای بشر رقم زده است. هر انسان ایرانی که متوجه این حقیقت شود، با دیدن آینده ای روشن، برای تحقق کامل هویت انقلابی اش تلاش خواهد نمود.

این درس در 5 جلسه توسط استاد منوچهر محمدی ارائه شده است. هدف کلی این درس، شناساندن انقلاب اسلامی ایران به مخاطبان از طریق نشان دادن دستاوردهای آن است. این دستاوردها در چهار قسمت دستاوردهای ملی، منطقه ای، بین المللی و تاریخی دنبال شده است. ذیل هر یک از این دستاوردها، موضوعات مختلفی از جمله نظام مردم سالاری دینی، نظام تک قطبی سلطه گر و بیداری اسلامی دنبال شده است و در نهایت تفسیر جدیدی از تاریخ نوع بشر با تکیه بر انقلاب اسلامی ایران ارائه شده است. قبل از ورود به این درس، نگاهی کوتاه به گوشه ای از آن داشته باشیم. « الان در غرب، خودفروشی زنان برای ارتزاق تبدیل به امری عادی شده است و مشکلاتشان قابل حل نیست. و علت آن هم این است که در حالی که نظام دینی در آغاز راه خود است، نظام سرمایه داری به آخر خط خود رسیده است».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی | ecnahad.ir

ما ایرانی ها، چه بخواهیم و چه نخواهیم، یک هویت سه تکه ی ایرانی، اسلامی و انقلابی داریم. وقتی به تمدن ایرانی و اسلامی مان در گذشته های دور نگاه می اندازیم و دستاوردهای مادی و معنوی آن را می بینیم، احساس خوبی به ما دست می دهد.