روزهای آزادی

روزهای آزادی


163 دقیقه

6 جلسه
شعار درس

مرگ بر آمریکا،

علتی در تاریخ دارد

اهداف درس
  • آشنایی با دخالت آمریکا در افغانستان
  • شناخت نحوه دخالت آمریکا در آفریقا و جنوب آسیا
  • آشنایی با دخالت آمریکا در آمریکای جنوبی
  • شناخت نحوه نفوذ آمریکا در آمریکای مرکزی
درباره درس

جهان تا حالا امپراطوری ها بسیاری را به خود دیده است. کم تر ملتی پیدا می شود که پدر تاریخ، برای دوره ای آن ها را در قدرت و ثروت یکه تاز جهان نکرده باشد. اکثر این کشورها در این امتحان دشوار رد شده اند. آن ها قدرت داشتن را دلیلی بر استحقاق خود دانسته و آن را با حق داشتن مترادف می دیدند. بدین سبب سلطه بر کشورهای ضعیف را حق خود می دانستند و آشکارا بر آن ها می تاختند. آخرین ابرقدرت تاریخ، ایالات متحده آمریکاست که تنها به اندازه عمر یک انسان قدمت دارد. این کشور به راستی متفاوت از دیگر ابرقدرت های تاریخ عمل کرده است. آن ها نه به نام قدرت بلکه به نام آزادی و حقوق انسان ها، به دیگر کشورها حمله می کنند. تفاوت دیگر رفتار این ابرقدرت با ابرقدرت های پیشین این است که در مدت بسیار کمی، جنایاتی بسیار عظیم را پدید آورده است. آن ها در نخستین جنایات بزرگشان در جنگ جهانی دوم، 200 هزار ژاپنی بی گناه را در یک لحظه به خاکستر تبدیل نمودند. آن ها تنها چند سال بعد، 2 میلیون غیرنظامی ویتنامی را کشتند. اکثر آن ها توسط مواد شیمیایی پرتاب شده از هواپیماهای جنگنده آمریکایی کشته شدند. علی رغم این رقم های قابل توجه، سهم ویژه جنایت های آمریکا، به کشورهای مسلمان تعلق دارد. کلینتون، بوش و اوباما، سه رئیس جمهور آمریکایی هستند که در طول 23 سال به 9 کشور مسلمان حمله کردند و 11 میلیون مسلمان را کشتند. این حد از کشتار در مدتی بسیار کم، از رکودهای تاریخی متعلق به آمریکا می باشد. دلیل سقوط سریع این کشور از ابرقدرت بودن را نیز باید در این جنایات جست و جو نمود. همه زمین و آسمان در چنین وضعیتی، ندای مرگ بر آمریکا سرمی دهند. شعار مرگ بر آمریکا، صرفا یک شعار نیست. این شعار، تنها سخن دل انسان انقلابی نیست، بلکه سخن هر انسان دین دار یا آزاده ای است که مخالف وحشی گری و سلطه جویی است. تفاوت انسان های انقلابی با سایر انسان ها در این است که شجاعانه و بدون مصلحت اندیشی های بی مورد، سخن دل را به زبان می آورند. از سوی دیگر، این سخن را نه تنها می توان از دل دین و اخلاق، بلکه از دل تاریخ نیز به وضوح شنید. بنابراین، آمریکاستیزی جمهوری اسلامی ایران، تنها یک آرمان نیست، بلکه ریشه در واقعیت های تاریخی دارد و می توان آن را به مثابه امری تجربی مورد فهم قرار داد.

این درس تحت عنوان «روزهای آزادی» در 6 جلسه ارائه شده است. در این درس، نقش آمریکا در جنگ و کودتا، ایجاد گروه های تروریستی، دشمنی و سرکوب کشورهای آزادی خواه به بهانه هایی واهی همچون حقوق بشر، صلح و رونق اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. در جلسه نخست این درس ردپای پنهان و آشکار آمریکا در کودتاها، جنگ ها و بی ثباتی ها و ناامنی های افغانستان دنبال شده است. در جلسه دوم، دخالت آمریکا در سه کشور کنگو، ویتنام و اندونزی مورد اشاره قرار گرفته و نقش رسانه ها در پوشاندن این جنایت ها و حتی قهرمان بشریت نشان دادن آمریکا در این جریان ها مورد تحلیل واقع شده است. در جلسه سوم، جنایات آمریکا در عراق و ردپای آن ها در تشکیل داعش مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت دخالت مستقیم و غیرمسقیم آمریکا در کشورهای قاره آمریکا از قبیل شیلی و کوبا، نیکاراگوئه و السالوادور، پاناما، ونزوئلا و بولیوی مورد بررسی قرار می گیرد.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
روزهای آزادی

شعار مرگ بر آمریکا، صرفا یک شعار نیست. این شعار، تنها سخن دل انسان انقلابی نیست، بلکه سخن هر انسان دین دار یا آزاده ای است که مخالف وحشی گری و سلطه جویی است.تفاوت انسان های انقلابی با سایر انسان ها در این است که شجاعانه، سخن دل را به زبان می آورند. از سوی