آشنایی با روش‌ها و فنون تدریس

آشنایی با روش‌ها و فنون تدریس


120 دقیقه

6 جلسه
شعار درس

از حرفه ي استادی تا استاد حرفه ای، توانمند و الهام بخش

اهداف درس
  • آشنايي با مهارت‌های كاربردي ضمن و پس از تدریس
  • آشنایی با صلاحیت‌ها و مهارت های يك مدرس اثربخش
  • آشنايي با اصول و‌استراتژی‌های تدریس اثربخش
  • كاربرد تكنيك ها و روش هاي اثربخش تدريس
درباره درس

یکی از شاخص هایی که در یادگیری فرد تاثیر زیادی دارد، روش تدریس است. روش تدریس به مجموعه فعالیت‌ها و تدابیر مشخصی، که در جهت یادگیری بهتر دانشجویان، و با توجه به امکانات و شرایط، انتخاب و بکار گرفته میشوند؛ گفته می شود. این موضوع، پیشینه ای به بلندای تاریخ دارد. یعنی از شیوه تربیتی انبیاء الهی گرفته تا روش سقراط برای آموزش و شیوه شعرایی مثل سعدی و مولوی برای آموزش مفاهیم بلند اخلاقی وعرفانی و تا امروز و بحث بر سر شیوه های نوین آموزش و آموزش از راه دور همگی در مقوله ای به نام روش تدریس جا میگیرند. اما با نگاه امروزین، اساسا روش تدریس به دو دسته فعال و غیر فعال تقسیم می‌شود. در روش غیرفعال، استاد نقش اصلی را در کلاس دارد، و دانشجویان شنونده هستند و بیشتر مطالب به صورت شفاهی؛ توسط استاد، در کلاس، بیان می‌شود. ارائه مطالب درسی به صورت شفاهی توسط استاد، باعث می‌شود خلاقیت در دانشجویان رشد نکند و همچنین باعث خستگی آنها می‌شود. در روش فعال، بین استاد و دانشجویان تعامل وجود دارد. استاد نقش راهنما را دارد و دانشجویان در آموزش مشارکت دارند. مشارکت در حین آموزش باعث می‌شود یادگیری دانشجویان بیشتر شود. علاوه بر این در شیوه تدریس فعال، فضای کلاس خسته کننده نیست. با توجه به مطالب گفته شده نتیجه می‌گیریم بهترین روش تدریس برای همه مقاطع، استفاده از روش تدریس فعال است. روش هایی مانند شیوه تدریس گروهی، شیوه تدریس حل مسئله، شیوه تدریس مباحثه ای، شیوه تدریس اکتشافی و غیره. آموزش، تدریس و آگاه سازی همیشه دغدغه بشر بوده است. و سعی در بهینه کردن آن را بر خود هموار کرده است. اساتید و معلمان نیز به صورت اختصاصی این مهم را شغل و نقطه تمرکز خویش قرار داده اند و بیشتر از هر کسی به اثرگذار بودن آموزش هایشان می اندیشند. پس پیشرفت در مهارت تدریس یکی از نیاز ها و نگرانی های اساتید بوده و هست. فقط باید روش تدریس مناسب را بیابند. و البته که انتخاب روش تدریس مناسب، به توانایی استاد و استعداد دانشجویان و میزان امکانات آموزشی موجود، بستگی دارد. به این منظور آموختن روش تدریس حتما توصیه میشود. چرا که استفاده بهینه از شیوه‌های تدریس باعث می‌شود فرایند یادگیری بهتر پیش رفته و نیز باعث بهبود کیفیت یادگیری دانشجویان ‌شود.

این درس تحت عنوان «آشنایی با روش‌ها و فنون تدریس» در 6 جلسه توسط آقاي دكتر محسن فرمهینی فراهانی عضو هيات علمي دانشگاه شاهد ارائه شده است. هدف اصلی این درس، آشنايي با مهارت های یک استاد در ضمن تدریس و بعد از تدریس است. استاد این هدف را از طریق پرداختن به موضوعات متعددی از قبیل مهارت ها و الگوهای ضمن تدريس، رویکردها و استراتژی های تدریس، روش ها و فنون تدریس به پیش برده است. بیایید با یکدیگر نگاهی به گوشه ای از سخنان استاد بیندازیم. «روش تدریس، یک صلاحیت حرفه ای است. به همین دليل است که ما اساتیدی سراغ داریم که اینها دانش علمی کافی دارند یا به تعبیری صلاحیت علمی کافی دارند اما معلم ها و اساتید خوبی نیستند. دانشجویانش می گویند استاد ما استاد خوب و باسوادی است ولی ما از کلاسش نمی توانیم استفاده کنیم. این افراد در فن و حرفه استادی یا معلمی مشکل دارند».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید