فرازهایی ازصحیفه سجادیه-اول

فرازهایی ازصحیفه سجادیه-اول


183 دقیقه

6 جلسه
شعار درس

صحيفه سجادي

تبلور تعاليم اسلام در سطح تربيتی

اهداف درس
  • آشنایی با صحیفه سجادیه و شأن نزول آن
  • شناخت اهمیت علم و بالاترین معرفت
  • آشنایی با فلسفه دعا و آداب آن
  • شناخت معنای توبه و ارکان آن
درباره درس

صحیفه سجادیه یکی از مهم ترین منابع دینی ماست. این کتاب به دلیل دربرداشتن معارف بسیار عمیق و آموزه های گسترده در عرصه های مختلف زندگی، برای ما شیعیان از اهمیت بالایی برخوردار است. ما بعنوان یک مؤمن، از طریق مناجات های این کتاب، ارتباط خود را با خدا تحکیم می بخشیم و از آموزه های این دعاها، درس زندگی و معارف اسلامی می گیریم. این کتاب، به راستی نشان دهنده ی راه زندگی به مسلمانان است. اندیشمندان اهل تسنن و تشیع، به کرات از مظلومیت این خواهر قرآن در میان عوام و خواص جامعه اسلامی سخن گفته اند. طنطاوی، اندیشمند معاصر اهل تسنن، بعد از خواندن صحیفه سجادیه می گوید: «حقا که این از بدبختی است ما (اهل سنت) تاکنون به این اثر گرانبهای جاوید از میراثهای نبوت و اهل بیت دست نیافته‌ایم. کاش می‌دانستم چگونه و چرا مسلمانان نسبت به این یادگار جاودانه خود را به نادانی زده‌اند، چگونه قرنها خود را به خواب زده‌اند، در حالی که نمی‌دانند چه معدن سرشار علمی در اینجا نهفته و چه گنجینه‌هایی را خداوند برایشان ذخیره کرده و چه موهبت‌هایی پنهان داشته‌اند. اگر این گنجینه‌ها را بگشایند و اسرار آن را بشناسند، یقین می‌کنند که هم سنی و هم شیعه پیش از این در خواب بوده‌اند، و در مورد اهل بیت با هم می‌جنگند و جدال می‌کنند». زمانی که این عالم اهل سنت، این گونه حسرت می خورد، نمی دانست که شیعیان نیز از این کتاب غافلند. آیت الله بهجت، عارف بزرگ اهل تشیع معتقد بودند: «نهج البلاغه کتاب مظلوم و کتاب مظلوم ديگر صحيفه سجاديه به صورتي عجيب در حوزه هاي ما ناشناخته اند. نهج البلاغه تبلور اعلاي اسلام است در سطح حاکميت و صحيفه سجاديه تبلور اعلاي تعاليم اسلام است در سطح تربيت، يا مي توان گفت نهج البلاغه تبلور اعلاي تعاليم اسلام است در ساختن جامعه با نظر به افراد و صحيفه سجاديه تبلور اعلاي تعاليم اسلام است در ساختن افراد با نظر به جامعه و روشن است که ساختن فرد و ساختن اجتماع از هم جدا نيست. اين دو کتاب بايد در حوزه ما هيچگاه از دست طالبان علم به زمين گذاشته نشود. با کمال دردمندي و دريغ خوري اينگونه نيست». امام سجاد (ع) در شرایطی این اثر را پدید آوردند که خطر کشیده شدن مسلمانان به لذات دنیوی بسیار زیاد شده بود؛ درست همین اوضاعی که امروز برای جامعه ما پیش آمده است. صحیفه دربردارنده راه علاجی برای جامعه اسلامی دیروز، امروز و فردا از خطرات مادی گرایی و لذت پرستی است. این درمان، دعا، نیایش و ترس از خدا و آخرت است که رابطه انسان و خدا و خود را دوباره تنظیم می کند.

این درس تحت عنوان «فرازهایی ازصحیفه سجادیه-اول» در 6 جلسه توسط استاد سید حمید حسینی ارائه شده است. هدف اصلی استاد از این درس این است که سیری در معارف ناب اسلامی این کتاب داشته باشد و شاخص ها و نکات اصلی آن را به مخاطب بشناساند؛ تا او آن ها را مبنای اندیشه و زندگی خود قرار دهد. اهمیت علم، بالاترین علم، خداشناسی، چیستی دعا و توبه، پنج مبحث محوری این درس می باشند. استاد این محورها را ضمن پرداختن به موضوعات متنوعی از قبیل آشنایی با صحیفه سجادیه و معنی لغوی آن، شارحین و مترجمان و شأن نزول صحیفه، کسب درجات معنوی به وسیله علم، علم و دانش راه نجات و پیروزی، وسیله شناخت وظایف و معیشت مطلوب و هدایت و لطف الهی، معرفت خدا، راه های شناخت خدا، ایجاد ارتباط محبت آمیز با خدا، امکان شناخت ویژگی های خدا، ناتوانی بندگان از بیان اوصاف خدا، حقیقت حمد خدا و برکاتش، فلسفه دعا، اهمیت اصل خواستن از خدا، موانع استجابت؛ رعایت آداب دعا، معنا و ارکان توبه، توبه پاک کننده اثر عمل نادرست و توفیق شرط توبه به پیش برده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
فرازهایی ازصحیفه سجادیه-اول

امام سجاد(ع)دعا و ایجاد فضای معنوی و اخلاقی را شالوده‌ی درمان چنین جامعه ای قرار می دهد. زمان، گذشته است ولیکن مشکل هنوز همان مشکل و راه حل نیزهنوز همان راه حل است