فرازهایی از صحیفه سجادیه-دوم


165 دقیقه


6 جلسه
شعار درس
 • انسان سازی با صحیفه سجادی

  جامعه سازی با صحیفه علوی

اهداف درس
  • آشنایی با هدایت الهی و هدایت گران الهی
  • شناخت یاد مرگ و بهشت و اثرات آن ها
  • آشنایی با اخلاق شناسی و شیطان شناسی
  • شناخت بهداشت روان و آفات فقر 
درباره درس

صحیفه سجادیه، نسخه امام سجاد (ع) برای جلوگیری از سقوط سیاسی جامعه اسلامی است؛ سقوطی که در آن، جای حکومت عدل و ظلم با یکدیگر عوض می شود. علت چنین بی بصیرتی و فقدان بینش در تشخیص خوب و بد، در سقوط اخلاقی مسلمانان است. امام سجاد(ع) دعا و ایجاد فضای معنوی و اخلاقی را شالوده‌ی درمان چنین جامعه ای قرار می دهد. زمان، گذشته است ولیکن مشکل هنوز همان مشکل و راه حل نیز هنوز همان راه حل است. متأسفانه ما با چنین درمان و راه حل مذکور ناآشناییم. اندیشمندان اهل تسنن و تشیع، به کرات از مظلومیت این خواهر قرآن در میان عوام و خواص جامعه اسلامی سخن گفته اند. طنطاوی، اندیشمند معاصر اهل تسنن، بعد از خواندن صحیفه سجادیه می گوید: «حقا که این از بدبختی است ما (اهل سنت) تاکنون به این اثر گرانبهای جاوید از میراثهای نبوت و اهل بیت دست نیافته‌ایم. کاش می‌دانستم چگونه و چرا مسلمانان نسبت به این یادگار جاودانه خود را به نادانی زده‌اند، چگونه قرنها خود را به خواب زده‌اند، در حالی که نمی‌دانند چه معدن سرشار علمی در اینجا نهفته و چه گنجینه‌هایی را خداوند برایشان ذخیره کرده و چه موهبت‌هایی پنهان داشته‌اند. اگر این گنجینه‌ها را بگشایند و اسرار آن را بشناسند، یقین می‌کنند که هم سنی و هم شیعه پیش از این در خواب بوده‌اند، و در مورد اهل بیت با هم می‌جنگند و جدال می‌کنند». زمانی که این عالم اهل سنت، این گونه حسرت می خورد، نمی دانست که شیعیان نیز از این کتاب غافلند. آیت الله بهجت، عارف بزرگ اهل تشیع معتقد بودند: «نهج البلاغه کتاب مظلوم و کتاب مظلوم ديگر صحيفه سجاديه به صورتي عجيب در حوزه هاي ما ناشناخته اند. نهج البلاغه تبلور اعلاي اسلام است در سطح حاکميت و صحيفه سجاديه تبلور اعلاي تعاليم اسلام است در سطح تربيت، يا مي توان گفت نهج البلاغه تبلور اعلاي تعاليم اسلام است در ساختن جامعه با نظر به افراد و صحيفه سجاديه تبلور اعلاي تعاليم اسلام است در ساختن افراد با نظر به جامعه و روشن است که ساختن فرد و ساختن اجتماع از هم جدا نيست. اين دو کتاب بايد در حوزه ما هيچگاه از دست طالبان علم به زمين گذاشته نشود. با کمال دردمندي و دريغ خوري اينگونه نيست». امام سجاد (ع) در شرایطی این اثر را پدید آوردند که خطر کشیده شدن مسلمانان به لذات دنیوی بسیار زیاد شده بود؛ درست همین اوضاعی که امروز برای جامعه ما پیش آمده است. صحیفه دربردارنده راه علاجی برای جامعه اسلامی دیروز، امروز و فردا از خطرات مادی گرایی و لذت پرستی است.

این درس تحت عنوان «فرازهایی ازصحیفه سجادیه-دوم» در 6 جلسه توسط استاد سید حمید حسینی ارائه شده است. هدف اصلی استاد از این درس این است که سیری در معارف ناب اسلامی این کتاب داشته باشد و شاخص ها و نکات اصلی آن را به مخاطب بشناساند؛ تا او آن ها را مبنای اندیشه و زندگی خود قرار دهد. هدایت الهی، یاد مرگ، اخلاق، شیطان شناسی، رفاه و عافیت طلبی، بهداشت و سلامت روان، شش مبحث محوری این درس می باشند. استاد این محورها را ضمن پرداختن به موضوعات متنوعی از قبیل برجسته ترین هدایت گران شامل پیامبر، قرآن و ائمه معصوم، تأثیرات تربیتی و اخلاقی یاد مرگ، عظمت عذاب های جهنم، اثرات یاد بهشت، مانع اخلاق، دعای مکارم الاخلاق، فلسفه خلقت شیطان، لزوم استعاذه، شگردهای شیطان، خواستن رزق و معیشت مطلوب با دعا، آسیب های فقر و رفاه، اقتصاد در صحیفه سجادیه، مثبت اندیشی، نگاه مثبت به خود و رابطه با دیگران به پیش برده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
فرازهایی از صحیفه سجادیه-دوم

صحیفه سجادیه، نسخه امام سجاد(ع)برای جلوگیری از سقوط سیاسی جامعه اسلامی است؛ سقوطی که در آن، جای حکومت عدل و ظلم با یکدیگر عوض می شود.

فرم ارسال نظر