مدیریت راهبردی فرهنگی


116 دقیقه

6 جلسه
شعار درس

برای فرهنگ جان می دهیم

اهداف درس
  • شناخت تعریف و مزایای مدیریت راهبردی فرهنگی
  • آشنایی با مراحل فرایند مدیریت راهبردی فرهنگی
  • شناخت سه مهارت مدیریت راهبردی فرهنگی
  • آشنایی با ویژگی های بینشی و رفتاری مدیران فرهنگی
درباره درس

در گذشته این فکری رایج در میان اندیشمندان بود که افراد یک جامعه را می توان براساس سه جوهر شهوت، غضب و حکمت به سه گروه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقسیم نمود. از این منظر، برای شناخت هر قشری لازم است ببینیم شیشه ی عمر آن ها وابسته به چه چیزی است. برای برخی از انسان ها، پول همه چیز است و با از دست دادن آن، حتی جانشان به خطر می افتد. قشر دیگری نیز برای رسیدن به مقام و قدرت حاضرند همه چیزشان را بر باد بدهند. یکی از ویژگی های دین اسلام این بود که دین، حکمت و فرهنگ را نه قلمرویی در کنار سایر قلمروهای زندگی انسان بلکه روح و جان آن ها می داند. از چنین منظری، انسان فرهنگی مدنظر دین اسلام کاملاً آگاه است برای چه چیزی زندگی می کند و برای چه چیزی حاضر است جان بدهد. به راستی ما برای چه چیزی حاضریم، جان خود را فدا کنیم؟ و این فداکاری، تا چه حدی به ماهیت ما شکل می دهد و به راهی که در آن قرار داریم، اشاره می کند؟ پاسخ انسان انقلابی: «فرهنگ آن چیزی است که حاضرم جانم را در راهش فدا کنم». فرهنگ از منظر چنین انسانی، بنیان اقتصاد، سیاست و تعیین کننده چگونه زیستن و چگونه مردن اوست. بدین سبب، اگر انسان، در راه فرهنگ اسلامی قرار داشته باشد، در صراط مستقیم قرار دارد و اگر برای این فرهنگ بمیرد، در این راه از دنیا رفته است. پیوند دادن زندگی و مرگ انسان ها با فرهنگ اسلامی و نشان دادن نسبت فرهنگ اسلامی با ولایت مداری و کفر به طاغوت، همان وظیفه ی اصلی مدیران فرهنگی کشور است. انجام این وظیفه ی عقیدتی و سیاسی بسیار مهم، نیازمند یادگیری مهارت مدیریت راهبردی فرهنگی است. به منظور شناساندن این مقوله به عنوان یک نیاز اساسی جامعه اساتید دانشگاه و مدیران فرهنگی و گفتمان سازی پیرامون آن، تولید متون و آثار علمی در این زمینه ضرورتی آشکار است. برای مثال، شما بعنوان یک کنش گر یا مسئول فرهنگی به هدف والای تعمیق روحیه انقلابی میان مردم می اندیشید. برای تحقق این هدف، تنها نیت پاک، اخلاص و کار جهادی کفایت نمی کند، بلکه باید از دانش، تجربه و مهارت های مختلفی نیز برخوردار باشید. شما برای تحقق این هدف ابتدا باید آن را برای خودتان روشن تر نمایید، این کار از طریق تعریف راهبردها، سرفصل ها و قالب های اجرایی همچون برگزاری نمایشگاه ممکن می گردد.

این درس تحت عنوان «مدیریت راهبردی فرهنگی» در 6 جلسه توسط حجت السلام و المسلمین جلیلی ارائه شده است. هدف اصلی ایشان، آشنایی مدیران فرهنگی کشور با مدیریت راهبردی فرهنگی، مراحل و نحوه پیاده سازی آن می باشد. استاد این هدف را ضمن پرداختن به موضوعات ذیل به پیش برده است: تعریف مدیریت راهبردی فرهنگی و مزایای آن، مشکلات طراحی و اجرای برنامه های راهبردی فرهنگی، تعریف مددکاری فرهنگی و اصول، اهداف و روش های آن، مراحل فرایند مدیریت راهبردی فرهنگی، ویژگی های اهداف راهبردی، فرایند تدوین گام های راهبردی، سه مهارت مدیریت فرهنگی، ویژگی های بینشی، گرایشی، منشی و رفتاری مطلوب مدیران راهبردی فرهنگی، تفاوت میان هدف و راهبرد، طراحی سرفصل و قالب برای راهبردها و فرایند کنترل در مدیریت راهبردی فرهنگی.

 


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
مدیریت راهبردی فرهنگی

تو اول بگو، برای چه جان می دهی تا سپس من بگویم، کدامین ره می روی. به راستی ما برای چه چیزی حاضریم، جان خود را فدا کنیم؟ و این فداکاری، تا چه حدی به ماهیت ما شکل می دهد و به راهی که در آن قرار داریم، اشاره می کند؟ پاسخ انسان انقلابی: «فرهنگ آن چیزی است که