ولایت فقیه و حکومت اسلامی

ولایت فقیه و حکومت اسلامی


213 دقیقه

5 جلسه
شعار درس

ولایت فقیه،

اصلی مورد قبول همه فقها

اهداف درس
  • آشنایی با اندیشه های علمای اسلام پیرامون ولایت فقیه
  • شناخت دلایل عقلی در مورد ولایت و حکومت اسلامی
  • آشنایی با دلایل قرآنی و روایی در مورد ولایت فقیه
  • شناخت شبهات وارد شده به نظریه ولایت فقیه
درباره درس

گزارشگر تلویزیونی، از نوجوانان آمریکایی دربارۀ هویت یا کیستی شان سؤال می کند و قریب به اتفاقشان ابتدائاً از جمهوری خواه یا دموکرات بودن شان سخن می گویند. در اروپا نیز، آنارشیست، سوسیالیست یا لیبرال بودن، اولین صفتی است که جوانان در تعریف هویت شان، به کار می برند. در کتاب های سیاست، این رفتار را نشانه ی بالا بودن فرهنگ و سواد سیاسی غربی ها تلقی می کنند. شما چه برداشتی از سخنان و رفتار این جوانان دارید؟ به راستی تا کنون به عملکرد خودمان در این زمینه اندیشیده ایم. برای مثال آیا برای ما نیز وجه سیاسی هویتمان، این قدر برجسته است. متأسفانه پاسخ منفی است و ما خودمان را طبق نظریه و نظام سیاسی مان، که بسیار کامل تر از نظریات غربی و درآمیخته با هویت ملی و دینی مان است، تعریف نمی کنیم. ما ایرانیان تا کنون سه دوره تاریخی باستان، میانه و جدید را گذرانده ایم و مطابق با این سه دوره، سه هویت ایرانی، اسلامی و مدرن پیدا نموده ایم. مطابق با این هویت ها، در دوره مشروطه و دوران پهلوی، دو الگوی پیشرفت و تعالی شبه ترقی گرایی باستان گرایانه رواج یافت. در پیش گرفتن هر یک از این هویت ها و الگوها، به جز هویت اسلامی، تعارضی در وجود انسان ایرانی پدید می آورد. انقلاب اسلامی ایران حاصل رسیدن مردم ایران به این حقیقت بسیار مهم بود که هویت اسلامی، محور هویت یک ایرانی است و می توان با هویت اسلامی، مابین دو هویت ملی و مدرن خود نیز آشتی برقرار نمود و به شخصیتی یکپارچه رسید. هم اکنون وجه سیاسی این هویت و شخصیت منسجم، نظام جمهوری اسلامی و رکن شاخص آن یعنی ولایت مداری است. یک ایرانی مدرن مسلمان وقتی از او در باب هویت سیاسی اش می پرسند، با افتخار و آگاهی کامل خود را مردمسالار دیندار و ولایت مدار می داند. این بدان معناست که او برخلاف یک آنارشیست هرج ومرج طلب، معتقد به ضرورت وجود حکومت سیاسی است. او در این زمینه با یک انسان لیبرال آزادی خواه و سوسیالیست عدالت خواه، اعتقادی مشابه دارد. اما چنین فردی تک بعدی بودن افراد مذکور را ندارد و در وجود او عدالت و آزادی به یکدیگر پیوند می خورند. او هم چنین همزمان جمهوری خواه، دموکرات و دین گراست. اگر می خواهید به غفلت نسبت به مهم ترین بخش کیستی تان پایان دهید، شما مخاطب این درس هستید.

این درس تحت عنوان «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» در 5 جلسه توسط استاد عبدالحسین خسروپناه ارائه شده است. هدف اصلی این درس، تشریح نظام حکومتی مدنظر دین اسلام برای مخاطبان است. شما در این درس، با اندیشه‌های علمای اسلام و فقهای معاصر پیرامون ولایت فقیه آشنا خواهید شد و دلایل عقلی، قرانی و روایی در مورد ولایت و حکومت اسلامی و شبهات وارده بر آن را خواهید آموخت. با گذراندن این درس، دانش سیاسی کافی در باب بحث از نظام سیاسی کشورتان بدست خواهید آورد و بر دقت تحلیل های سیاسی تان افزوده خواهد شد. بیایید با یکدیگر نگاهی به گوشه ای از سخنان استاد بیندازیم. «عقل اگر از وحی جدا بشود، دنیا را ویران می کند. چون عقل شبیه اسب راهوری برای نفس اماره است. عقل یا تحت تصرف وحی باید باشد یا نفس اماره، راه سومی ندارد».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
ولایت فقیه و حکومت اسلامی | ecnahad.ir

زمانی که در یک گزارش تلویزیونی، از نوجوانان آمریکایی دربارۀ هویت یا کیستی شان پرسش شد، قریب به اتفاقشان ابتدائاً از جمهوری خواه یا دموکرات بودن شان سخن گفتند . در اروپا، سوسیالیست یا لیبرال بودن، اولین صفتی است که جوانان در تعریف هویت شان، به کار می برند.