پیدا و پنهان تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران

پیدا و پنهان تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران


199 دقیقه

5 جلسه
شعار درس

هوشیار باشید!

نفوذ خطر بزرگی است

اهداف درس
  • آشنایی با نفوذ جدید و اشکال آن
  • شناخت چگونگی دخالت و نفوذ آمریکا در ایران
  • آشنایی با نسبت سازمان های مردم نهاد و استعمار
  • شناخت جنگ رسانه ای و فرانوین علیه ایران
درباره درس

«نفوذ خطر بزرگی است. دشمن برای نفوذ، طراحی می کند. هدف این است که افرادی که می توانند اثرگذار باشند را به سمت مدنظر خود بکشانند. براثر این نفوذ، آرمان ها، ارزش ها، باورها و خواست ها تغییر خواهد کرد. آماج نفوذ اکثراً افراد نخبه و مؤثر و تصمیم گیرنده و تصمیم ساز هستند». این بیانات مقام معظم رهبری به واقعیتی جدید به نام استعمار فرانو اشاره می کند. استعمار فرانو عبارت است از سلطه فرهنگي، اقتصادي و سياسي كامل، همه­ جانبه، تدريجي و نامحسوس بر منابع حياتي و مالي همه جهان كه با محوريت امپرياليسم فرهنگي تحقق مي يابد. ويژگي برجسته استعمار فرانو، محوريت بخشيدن به مفهوم «قدرت نرم» است. قدرت نرم، شيوه­اي از اعمال قدرت است كه با بهره­ گيري از ارزش­هاي موجود در فرهنگ و جذابيت­ هاي ايدئولوژيكي موجب مي­شود يك فرد، گروه يا كشور كاري كند كه فرد، گروه يا كشورهاي ديگر همان چيزي را بخواهند كه او مي­خواهد. در اين شیوه استعمار، هدف استعمارگران، به جاي استعمار كشور يا منطقه اي ويژه، تسلط بر انسان­هاست. به عبارت ديگر، استعمار فرانو همه جهان را با تمام امكاناتش هدف قرار مي دهد و به كمك فن­آوري اطلاعات و دانش ارتباطات، مرزهاي كشورها ـ ملت ها و دولت ـ را درهم مي نوردد و با تك تك انسان­ها به عنوان اهداف استعماري و استكباري خود ارتباط برقرار مي كند. در استعمار فرانو، دانشگاه­هاي جهان با ماشين­هاي توليد انديشه و طرح و برنامه، براي تحقق اهداف استعماري زرسالاران گام برمي­دارند و افراد بشر به مستعمره­ هايي تبديل شده ­اند كه تمام مظاهر و هنجارها و ارزش­هاي معنوي استعمارگران را مي پذيرند و تمام نيروي خويش را براي تجسم بخشيدن به آرمان­ها و ارزش­هاي وارداتي به كار مي­بندند. در این روش، کشورهای استعمارگر قدیم با استفاده از شخصیتهای خودباخته و ایجاد شرکتهای به ظاهر تجاری به نفوذ در جوامع مختلف می پردازند. برعلیه این نوع نفوذ، کشورها واکنشهای مختلفی از خود نشان داده اند. مهم ترین این کشورها، کشورهای اسلامی اند، زیرا چنین هجمه ای، در وهله ی نخست، علیه مسلمانان می باشد. استفاده از انواع بازیهای کامپیوتری، شبکه سازی بین جوانان، استفاده ابزاری از زنان و شعارهای رنگارنگ ابزار اصلی نفوذ جدید در بین کشورها بوده است. توسعه اینترنت در ایران، نفود و فریب شخصیتهای سیاسی فرهنگی و خروج برخی سرمایه‌های ملی، تنها بخشی از دستاوردهای نفوذ نوین امروز به سردمداری آمریکا در ایران بوده است حضور عموم مردم و هوشیاری دلسوزان نظام نیز از عوامل شکست دشمنان در این عرصه بوده است.

این درس تحت عنوان «پیدا و پنهان تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران» در 5 جلسه ارائه شده است. هدف اصلی این درس نشان دادن جریان عملی نفوذ جدید و ابزارهای آن با تمرکز بر کشور ایران است. این هدف از طریق پرداختن به موضوعاتی از قبیل نفوذ جدید و شکل های آن، معرفی لابی ها در آمریکا، معرفی لابی نایاک و عملکرد آن، چگونگی دخالت آمریکا در آشوب های ایران، ظهور امپریاللیسم نوین در قالب سازمان های مردم نهاد، استفاده از سازمان های بین المللی برای استعمار، معرفی خاندان نمازی و چگونگی نفوذ آن ها، نفوذ بین جوانان و مردم با ابزار رسانه و شعار دموکراسی، تلاش فمنیستی شادی صدر و محبوبه عباسقلی در بین زنان ایرانی، پیشبرد اهداف آمریکا از طریق شرکت های چندملیتی، تأثیر هالیوود و بازی های کامپیوتری در سبک زندگی ایرانی و اسلامی، جنگ فرانوین و ناکامی غرب در جنگ رسانه ای علیه ایران به پیش می رود.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
پیدا و پنهان تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران

در این روش کشورهای استعمارگر قدیم با استفاده از شخصیتهای خودباخته و ایجاد شرکتهای به ظاهر تجاری به نفوذ در جوامع مختلف می پردازند.