پیروزی انقلاب و چالش‌های پیش‌رو


56 دقیقه


5 جلسه
شعار درس
 • انقلاب اسلامی،

  محصول تعالی خواهی اسلامی

اهداف درس
  • آشنایی با الگوی پیشرفت و تعالی خواهی اسلامی
  • شناخت دیدگاه های مختلف درباب منشأ انقلاب اسلامی
  • آشنایی با چالش های انقلاب اسلامی در مسیر تثبیت و تداوم
  • شناخت دستاوردهای داخلی و خارجی انقلاب اسلامی
درباره درس

تا چه حدی با مفهوم «تعالی» آشنا هستید؟ یکی از ویژگی های فرهنگی - شخصیتی مهم مردم ایران را تعالی خواهی می دانند. تعالی خواهی از سویی به حرکت افقی رو به جلو یا پیشرفت و از سوی دیگر به حرکت عمودی رو به بالا، بلندی، رفعت یافتن و اوج گرفتن اشاره دارد. این تلاش برای پیشرفت و تعالی و گذر از وضعیت راکد، ناقص و نامطلوب موجود، ناشی از فطرت و ذات کمال طلب انسان است. گویی چیزی در درون انسان ها و به تبع آن ها ملت ها وجود دارد که آن ها را هر لحظه به حرکت رو به سوی جلو و بالا فرامی خواند. ما ایرانیان تا کنون سه دوره تاریخی باستان، میانه و جدید را گذرانده ایم و مطابق با این سه دوره، سه هویت ایرانی، اسلامی و مدرن پیدا نموده ایم. مطابق با این هویت ها، در دوره مشروطه و دوران پهلوی، دو الگوی پیشرفت و تعالی شبه ترقی گرایی باستان گرایانه رواج یافت. در پیش گرفتن هر یک از این هویت ها و الگوها، به جز هویت اسلامی، تعارضی در وجود انسان ایرانی پدید می آورد. انقلاب اسلامی ایران حاصل رسیدن مردم ایران به این حقیقت بسیار مهم بود که هویت اسلامی، محور هویت یک ایرانی است و می توان با هویت اسلامی، مابین دو هویت ملی و مدرن خود نیز آشتی برقرار نمود و به شخصیتی یکپارچه رسید. بعد از این آگاه شدن، انسان مسلمان و تعالی جوی ایرانی، به جنب و جوش افتاد تا از وضعیت موجود فراتر رود. آن ها نمی توانستند در قالب احزاب، چنین کاری بکنند، بدین سبب بسیج سیاسی توده مردم توسط رهبر انقلاب شروع شد و با تکیه بر تظاهرات و اعتصابات محلی و ملی، به پیروزی انقلاب اسلامی ایران ختم شد. اما به نتیجه رسیدن هویت خواهی و استقلال طلبی مردم ایران و پایان انقلاب اسلامی شان، شروع ماجراهای جدیدی را برای آن ها رقم زد. انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی نیازمند حرکت در راستای تحقق اهدافش بود که ناگهان با چالش ها و مسائل داخلی و بین المللی فراوانی مواجه شد. مردم ایران توانستند بر این مشکلات فائق آیند و نظام انقلابی شان را تثبیت کنند. بعد از این دوره، انقلاب اسلامی در قالب سه گفتمان سازندگی، اصلاح طلبی و عدالت محوری تداوم یافت. این حضور و دوام تا کنون دستاوردها و تأثیرات سیاسی و فرهنگی بسیاری در سطح ملی و بین المللی داشته است. این درس روایتگر بخش کوچکی از این دستاوردهاست.

این درس تحت عنوان «پیروزی انقلاب و چالش‌های پیش‌رو» در 5 جلسه توسط استاد محمدرضا عیوضی ارائه شده است. هدف اصلی این درس، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران است. به این هدف از دو منظر چالش های گذشته و آینده و دستاوردهای آن در سطوح مختلف نگریسته شده است. استاد این بحث را از طریق پرداختن به موضوعات متنوعی از قبیل انواع الگوهای تعالی خواهی ایرانیان، نقش احزاب در شکل گیری انقلاب اسلامی، فرایند بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی، تجلی هویت خواهی و استقلال طلبی در شعارهای مردمی، دیدگاه تدا اسکاچپول و میشل فوکو در باب انقلاب اسلامی، چالش های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران در فرایند تثبیت، گفتمان های دوره تداوم انقلاب اسلامی، دستاوردها و تأثیرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی انقلاب اسلامی در داخل و خارج، فرصت ها و چالش های پیش روی نظام اسلامی، جهانی سازی و جنگ نرم به پیش برده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
پیروزی انقلاب و چالش‌های پیش‌رو | ecnahad.ir

جمهوری اسلامی پس از تاسیس، به مثابة نظام سیاسی مبتنی بر آرمان‌های الهی مردمی با هدف صیانت از دستاوردهای انقلاب، با چالش‌های داخلی خارجی در قلمروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی مواجه شد.

فرم ارسال نظر