کتاب اندیشه 2(دکتر غفار زاده)-بخش اول

کتاب اندیشه 2(دکتر غفار زاده)-بخش اول


229 دقیقه

8 جلسه
شعار درس

خدا را فراموش کردند

پس خود را فراموش کردند

اهداف درس
  • آشنایی با معنای پیامبری و وحی
  • شناخت برهان هدفمندی آفرینش
  • آشنایی با نسبت علم و دین
  • شناخت مهدویت و احیای دین
درباره درس

در عصری زندگی می کنیم که ماده گرایی و لذت گرایی بر تعداد زیادی از خواص و عوام نوع بشر حاکم گشته است. در اعصار پیشین، تمامیت خواهی معنایی نداشت و دنیاگرایان تلاشی جدی برای به گمراهی کشیدن سایر انسان ها نداشتند. در عصر جدید با متمرکز شدن قدرت سیاسی، اقتصادی، فکری و رسانه ای در دست این گروه، تلاشی جدی برای مهندسی فکر، احساس و رفتار تک به تک انسان ها براساس معنویت، معنا و دین ستیزی را شاهد هستیم. در چنین وضعیتی، برای ما بعنوان یک مسلمان، می تواند سؤالات و شبهات بسیار زیادی حول دین و دین داری مان پدید آید. جدا از هر نوع بحث ایدئولوژیک، به وضعیت خود و جوانان کشورمان نگاه کنیم. با افراد مختلفی مواجه می شویم که هر یک در سنگری در حال مقاومت در مقابل هجمه فرهنگی دشمن هستند. بدترین وضعیت در چنین موقعیتی، متعلق به کسی است که عمل به فروع دین و اعتقاد به بخش اعظم اصول دین را از دست داده است. بین او و دشمن، سنگری جز خدا نمانده است. او و همه انسان های مسئول و غیرمسئول می دانند که با از دست رفتن این سنگر، او نیز از دست خواهد رفت. با رخ دادن این اتفاق و از دست رفتن خدا و سپس خود انسان، شخصی پدید می آید که دست به انتحار خود می زند. او یا قبل از ورود به جریانی مضر به حال جامعه این کار را انجام می دهد و یا بعنوان مهره دشمن، دست به چنین عملی خواهد زد. این انتحار و پیاده نظام دشمن شدن، سطوح، وجوه و مصادیق بسیاری دارد. زمانی که از دروس معارف و خاصه اندیشه اسلامی سخن گفته می شود، به متونی اشاره می شود که می توانند سنگرساز و نجات بخش باشند. این امر بستگی به پذیرش دانشجو و توان استاد دارد. دانشجو باید لحظه ای وضعیت خود را برانداز نماید. او اگر چنین کاری را منصفانه انجام دهد متوجه خواهد شد که جنگی هست، دشمنی هست، و از عمق وجودش صدای نگرانی می گوید: «تو در خطری! همه چیزت می تواند بیکباره از بین برود». استادی با زیستی توحیدی، می تواند علت مشکل را روشن نماید. هرگونه از دست رفتن سرمایه وجودی انسان و انحرافات بیرونی، ریشه در تضعیف اعتقادات دینی انسان دارد. در چنین وضعیتی دانشجو و استاد دست به دست یکدیگر وارد میدانی به نام کتب اندیشه اسلامی می شوند تا راه حل را با یکدیگر بیابند.

این درس تحت عنوان «اندیشه اسلامی2- بخش اول» بر اساس کتاب دکتر غفارزاده و عزیزی و در 8 جلسه ارائه شده است. ایمان، به مثابه یک فرایند چند مرحله ای، مراحل کمالش را در زندگی اجتماعی و سیاسی طی می کند. در کتاب اندیشه اسلامی دو، کاملا به این حقیقت بنیادین توجه شده است و استمرار توحید  و ایمان به خدا و وحی الهی تا اعتقاد به ولایت فقیه و کفر به طاغوت دنبال شده است. وحی و پیامبری، رابطه علم و دین، قرآن، اعجاز و مصونیت آن از تحریف، خاتمیت و قلمرو و اهداف دین، پنج مبحث محوری مورد بررسی در این درس می باشند. این محورها، با موضوعاتی از قبیل معنای پیامبری و وحی، انواع وحی، الهام و هدایت در قرآن، برهان هدفمندی آفرینش و ضرورت نبوت، دو نظریه تعارض و مکمل بودن علم و دین، چیستی معجزه، راه های شناخت قرآن، ویژگی های قرآن، مبانی و حکمت ختم نبوت، اسلام و مقتضیات زمان، ویژگی های سیستم قانون گذاری در اسلام، اجتهاد، علل ظهور سکولاریسم، تفسیر جامع گرایانه از بعثت پیامبر اسلام، جامعیت دین اسلام و مهدویت و احیای دین به پیش رفته اند.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
کتاب اندیشه 2(دکترغفارزاده)-بخش اول

ایمان، امری انتزاعی نیست و به مثابه یک فرایند چند مرحله ای و پدیده ای چندبعدی، مراحل کمالش را در زندگی اجتماعی و سیاسی طی می کند. در کتاب اندیشه اسلامی دکتر غفارزاده و عزیزی، کاملا به این حقیقت بنیادین توجه شده است و استمرار ایمان به خدا و وحی الهی تا اعت