کتاب اندیشه1(آیت الله سبحانی)-بخش اول

کتاب اندیشه1(آیت الله سبحانی)-بخش اول


110 دقیقه

5 جلسه
شعار درس

بی توجهی به خودشناسی؛ علت

بحران های معرفتی، اخلاقی و روانی

اهداف درس
  • آشنایی با ضرورت و اهمیت خودشناسی
  • شناخت نسبت ایمان با عقل و عمل
  • آشنایی با براهین اثبات خدا؛ اصل نظم
  • شناخت اصل فطرت و علیت
درباره درس

آیا تا کنون چیزی یا کسی را گم نموده اید؟ تجربه گم نمودن یا فراموش نمودن چیزها، تجربه ای به راستی ناراحت کننده است. انسان در چنین مواقعی، کاملاً کلافه است و تا یافتن شی مورد جستجوی خود آرام نمی گیرد. بعد از پیشرفت های فلسفی بسیار در طول تاریخ، انسان ها متوجه مصداقی جالب از فراموشی شده اند. آن ها پی بردند که انسان می تواند از خود فاصله بگیرد و به عبارت دیگر دچار ازخودبیگانگی شود. مسلمانان قرن ها قبل از رسیدن اندیشمندان غربی به چنین کشفی، به این نکته و علت و راه حل آن آگاه بودند. آن ها می دانستند که انسان دارای شخصیت و سرمایه ای وجودی است که می تواند بر آن بیفزاید یا آن را گم کند، فراموش کند و حتی از دست بدهد. از دست رفتن این دارایی، که با خود انسان یکی دانسته می شود، به معنای سقوط او به قلمروی حیوانات است. علت چنین خودفراموشی و سقوطی، خدافراموشی است و راه حل مقابله با آن خداشناسی و خداپرستی است. از چنین منظری، بحث از خدا به هیچ عنوان بحثی صرفاً نظری نیست بلکه بالعکس به شدت ضروری، کاربردی و عملی است. در واقع ریشه همه مشکلات زندگی انسان ها و جوامع بشری، در فراموش کردن خداست. برای حل این بحران ها، ابتدا باید شناخت کامل و جامعی از خداوند پیدا نمود. چنین شناختی، ایمان را فرآیندی می بیند که از توحید شروع می گردد و بعد از عبور از نبوت و امامت، به ولایت مداری می رسد. در واقع، ایمان به خدا باید در اطاعت از خدا و نفی ولایت طاغوت تجلی یابد. این دو نیز به نوبه ی خود در قالب اطاعت از رسول، ائمه و اولیای الهی و مراجع دینی و مخالفت با دشمنانشان عینیت می یابند. بحث از ایمان همچون یک فرآیند و التزام به نتایج آن، گام اصلی حل مشکلات فردی و اجتماعی است. مسلمانان برای آشنایی بیش تر با چنین موضوعی، باید به اندیشه اسلامی رجوع نمایند. این اندیشه ها، جوانه هایی هستند که از بطن جهان بینی اسلامی سربرمی آورند. اندیشه اسلامی از سویی به مسائل مختلف معرفتی انسان مسلمان در هر عصری پاسخ می گوید. از سوی دیگر، این اندیشه با تکیه بر بینشی ژرف از چیستی خدا، انسان و جهان، اصول راهنمای مورد نیاز مسلمانان در زندگی عملی شان را در اختیارشان قرار می دهد.

این درس تحت عنوان « اندیشه اسلامی1-بخش اول» در 5 جلسه توسط استادان آیت الله سبحانی و محمد رضایی ارائه شده است. به صورت کلی، اندیشه اسلامی یک، از جهت موضوعی، متمرکز بر سه اصل از اصول دین یعنی بحث از مبدأ و معاد و عدل می باشد. امتداد این موضوعات یعنی نبوت، امامت و ولایت، در اندیشه اسلامی دو مورد بررسی قرار می گیرد. این درس، به طور اختصاصی به موضوع ایمان و نخستین متعلق آن یعنی خدا می پردازد. اساتید بحث از توحید را با بحث محوری پیرامون چیستی انسان و ایمان شروع می کنند و در ضمن آن به موضوعات متعددی همچون ضرورت خودشناسی، دو دیدگاه مادی و الهی در باب حقیقت انسان، ابعاد روح و روان انسان، عدم شناخت انسان و بحران های اخلاقی، روانی و معرفتی معاصر، نسبت ایمان با معرفت و عقل، نسبت ایمان با عمل و اختیار و متعلقات و درجات ایمان می پردازند. بعد از این دو بحث مقدماتی، در سه جلسه دیگر این درس، به سه برهان اثبات وجود خدا یعنی اصل فطرت، نظم و علیت اشاره می شود.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید