کتاب اندیشه2(دکتر غفار زاده)- بخش دوم

کتاب اندیشه2(دکتر غفار زاده)- بخش دوم


225 دقیقه

7 جلسه
شعار درس

تضعیف اعتقادات دینی

از خودبیگانگی و انحرافات بیرونی

اهداف درس
  • آشنایی با نظریه های حصرگرایی و کثرت گرایی دینی
  • شناخت امامت از منظر اهل تشیع و اهل تسنن
  • آشنایی با عصمت امام و مبانی مهدویت
  • شناخت دلایل عقلی و نقلی نظریه ولایت فقیه
درباره درس

در اعصار پیشین، تمامیت خواهی معنایی نداشت و دنیاپرستان تلاشی جدی برای به گمراهی کشیدن سایر انسان ها نداشتند. در عصر جدید با متمرکز شدن قدرت سیاسی، اقتصادی، فکری و رسانه ای در دست این گروه، تلاشی جدی برای مهندسی فکر، احساس و رفتار تک به تک انسان ها براساس مادی گرایی، لذت گرایی و دین ستیزی را شاهد هستیم. در چنین وضعیتی، برای ما بعنوان یک مسلمان، می تواند سؤالات و شبهات بسیار زیادی حول دین و دین داری مان پدید آید. جدا از هر نوع بحث ایدئولوژیک، به وضعیت خود و جوانان کشورمان نگاه کنیم. با افراد مختلفی مواجه می شویم که هر یک در سنگری در حال مقاومت در مقابل هجمه فرهنگی دشمن هستند. بدترین وضعیت در چنین موقعیتی، متعلق به کسی است که عمل به فروع دین و اعتقاد به بخش اعظم اصول دین را از دست داده است. بین او و دشمن، سنگری جز خدا نمانده است. او و همه انسان های مسئول و غیرمسئول می دانند که با از دست رفتن این سنگر، او نیز از دست خواهد رفت. با رخ دادن این اتفاق و از دست رفتن خدا و سپس خود انسان، شخصی پدید می آید که دست به انتحار خود می زند. او یا قبل از ورود به جریانی مضر به حال جامعه این کار را انجام می دهد و یا بعنوان مهره دشمن دست به چنین عملی خواهد زد. این انتحار و پیاده نظام دشمن شدن، سطوح، وجوه و مصادیق بسیاری دارد. زمانی که از دروس معارف و خاصه اندیشه اسلامی سخن گفته می شود، به متونی اشاره می شود که می توانند سنگرساز و نجات بخش باشند. این امر بستگی به پذیرش دانشجو و توان استاد دارد. دانشجو باید لحظه ای وضعیت خود را برانداز نماید. او اگر چنین کاری را منصفانه انجام دهد متوجه خواهد شد که جنگی هست، دشمنی هست، و از عمق وجودش صدای نگرانی می گوید: «تو در خطری! همه چیزت می تواند بیکباره از بین برود». استادی با زیستی توحیدی، می تواند علت مشکل را روشن نماید. هرگونه از دست رفتن سرمایه وجودی انسان و انحرافات بیرونی، ریشه در تضعیف اعتقادات دینی انسان دارد. در چنین وضعیتی دانشجو و استاد دست به دست یکدیگر وارد میدانی به نام کتب اندیشه اسلامی می شوند تا راه حل را با یکدیگر بیابند.

این درس تحت عنوان «اندیشه اسلامی2- بخش دوم» بر اساس کتاب دکتر غفارزاده و عزیزی و در 7 جلسه ارائه شده است. ایمان، به مثابه یک فرایند چند مرحله ای، مراحل کمالش را در زندگی اجتماعی و سیاسی طی می کند. در کتاب اندیشه اسلامی دو، کاملا به این حقیقت بنیادین توجه شده است و استمرار توحید و ایمان به خدا و وحی الهی تا اعتقاد به ولایت فقیه و کفر به طاغوت دنبال شده است. موضع دین اسلام درباره سایر ادیان، حقیقت امامت، مهدویت و ولایت فقیه، چهار مبحث محوری می باشند که در این درس بدان ها پرداخته شده است. اساتید، محورهای مذکور را ضمن پرداختن به موضوعاتی همچون رویکردهای مختلف درباره ادیان، حصرگرایی، کثرت گرایی و شمول گرایی، دعوت دینی، تعریف شیعه و سنی از امامت، مرجعیت علمی و سیاسی امامت، ضرورت نقلی و عقلی امامت، عصمت امام، مبانی مهدویت، فلسفه بعثت، راز غیبت حضرت مهدی (عج الله)، تکلیف امت در عصر غیبت، تاریخچه و دلایل عقلی و نقلی نظریه ولایت فقیه، چیستی ولایت، مشروعیت ولایت فقیه و نظریه انتخاب و انتصاب به پیش برده اند.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
کتاب اندیشه2(دکترغفارزاده)- بخش دوم

در کتاب اندیشه اسلامی دکتر غفارزاده و عزیزی، کاملا به این حقیقت بنیادین توجه شده است و استمرار ایمان به خدا و وحی الهی تا اعتقاد به ولایت فقیه دنبال شده است.