مهارت های گفتگوی موفق در قرآن


137 دقیقه

7 جلسه
شعار درس

آموختن هنر بهتر حرف زدن،

گام اول خوش خلقی است

اهداف درس
  • آشنایی با انواع گفتگو در قرآن و اهداف آن ها
  • شناخت مهارت گفتگوی احساسی و قضاوتی
  • آشنایی با مهارت گفتگوی خبری و شناختی
  • شناخت مهارت های لازم برای گفتگوی حقوقی

 

درباره درس

هر کاری را به دو گونه ی خوب یا بد می توان انجام داد. کاربلد، کاردان و استاد هر کاری، کسی است که دانایی و توانایی لازم و کافی برای انجام کاری را داشته باشد. شاید تعجب نمایید اما یکی از مهم ترین این کارها، گفتگو و حرف زدن با دیگران است. مهارت همگانی گفتگو یا چگونه حرف زدن، نحوه تعاملات جامعه را سامان دهی می کند. گفتگوهای بد، به شیطان میدان می دهد که بین مردم تفرقه بیندازد و ناراحتی ایجاد شود. اما اگر مردم خوب حرف بزنند، علاقه و مهر و محبت در جامعه افزایش می یابد. اهمیت گفتگو تا حدی است که قدما در تعریف انسان او را حیوان ناطق می دانستند. حداقل معنای ناطق بودن بهره مندی از مهارت گفتگو است. اصول راهنمای چنین مهارتی را به دوگونه می توان بدست آورد. تجربه بشری و عقل انسان در این زمینه می تواند بسیار کمک کننده باشد. مسلمانان علاوه بر این دو منبع شناخت، به منبع دیگری به نام وحی الهی نیز دسترسی دارند. اسلام دینی کامل و جامع است و بدین سبب قرآن دربردارنده اصول کلی و راهنما در زمینه های امور مهم مورد نیاز بشر از جمله گفتگو نمودن می باشد. این سخن بدان معنا نیست که این اصول، کاملاً آماده و دم دست ما می باشند و فقط باید آن ها را عملی کنیم. خداوند در قرآن، مسلمانان را به تدبر و تأمل در قران فرامی خواند. قرآن از چنین منظری همچون اقیانوسی است که مسلمانان با تدبر و تأمل باید مراوید دانش و مهارت های لازم برای یک سبک زندگی اسلامی و زندگی خوب انسانی را از آن استخراج نمایند. معنای این استخراج کردن در زمینه مهارت گفتگو کردن این است که دستورات مستقیم و غیرمستقیم قرآن درباره ی نحوه ی حرف زدن با دیگران را روشن نماییم. قران به عنوان مهم ترین راهنمای بشر برای زندگی، در موضوع گفتگو رهنمودهایی مفیدی برای اثرگذاری بهتر سخن ارائه می دهد. با بررسی جریان گفتگوهای قرانی، می توان مهارت های لازم برای یک گفتگوی موفق را شناخت و با کاربردی کردن آن در زندگی، روابط قرانی و بهتری را تجربه نمود. به طور کلی ما انسان ها در زندگی روزمره مان با انواع گفتگوهای مختلفی همچون گفتگوی احساسی، قضاوتی، خبری، حقوقی و شناختی روبرو هستیم. تدبر در قرآن، باید و نبایدهای لازم برای مدیریت بهتر حرف زدن در هر یک از گفتگوهای مذکور، از درک دغدغه های دیگران تا شناخت آن ها را، در اختیارمان قرار می دهد.

این درس تحت عنوان «گفتگو در قرآن» در 6 جلسه توسط استاد محمد شیخ الاسلامی، معاون فضای مجازی، هنر و رسانه ی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ارائه شده است. هدف اصلی این درس، آشنایی مخاطبان با مهارت ها و اسلوب گفتگوی موفق مطابق با قرآن و به طور خاص سوره یوسف می باشد. استاد بدین منظور ابتدا در جلسه نخست به اهمیت گفتگو در قرآن، گفتگوهای افراد در قرآن و انواع اهداف آن ها از جمله عذرخواهی، خبر دادن و خبر گرفتن، قضاوت و ... پرداخته است. در سایر جلسات این درس بحث در قالب بحث مهارت های لازم برای یک گفتگوی احساسی، قضاوتی، خبری، شناختی و حقوقی به پیش رفته است. صداقت، اخلاق مداری، انصاف، مدیریت هیجان، واقع گرایی، حفظ استقلال فکری، دقت و شفافیت بخشی از لوازم مورد نیاز برای چنین گفتگوهایی می باشند. با رعایت چنین مواردی، مخاطبان می توانند یک گفتگوی موفق و مؤثر را در موقعیت های مختلفی همچون یک مصاحبه کاری یا حرف زدن با همسر تجربه نمایند.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
مهارت های گفتگوی موفق در قرآن | ecnahad

آشنایی با انواع گفتگو در قرآن و اهداف آن ها، شناخت مهارت گفتگوی احساسی و قضاوتی ، آشنایی با مهارت گفتگوی خبری و شناختی ، شناخت مهارت های لازم برای گفتگوی حقوقی