مهارت های سازگاری و رفتاری در خانواده

مهارت های سازگاری و رفتاری در خانواده


100 دقیقه

5 جلسه
شعار درس

فقط از محبت نگویید،

محبت را نشان بدهید

اهداف درس
  • آشنایی با مؤلفه های خانواده موفق
  • شناخت عوامل تهدید کننده خانواده موفق
  • شناخت شیوه های ارتباط مؤثر با همسر
  • آشنایی با مهارت های سازگاری
درباره درس

«جوانی با سواد و مدرن را تصور کنید که وارد خانه اش می شود. بر محیط خانه و روابط او با همسر و فرزندانش، نوعی سردی و غم حاکم شده است. او هر روز سعی می کند با اظهار کلامی محبت به اعضای خانه، این فضای سرد را گرم کند، اما موفق نمی شود. برای او جای تعجب است که پدرش در گذشته، با چه ورد و جادویی وارد خانه می شد که فضای خانه را آن چنان عوض می کرد. پدرش دارای دایره لغات وسیعی نداشت و محبتش را تنها با آغوش گرفتن همسر و فرزندانش، با شوخی کردن، با مهربانی و احترام عملی به آن ها انتقال می داد». به نظر شما، راز آن گرمی و این سردی موجود در فضای این دو خانه در چه چیزی است؟ آن شخص باسواد و متخصص در کار و حرفه خود، فاقد دانش و مهارت ارتباط مؤثر با همسر و فرزندانش می باشد. او از اهمیت ارتباطات غیرکلامی غافل است. او نمی داند که 70 درصد قوام یک رابطه به بخش غیرکلامی آن است. او از مؤلفه های یک خانواده موفق و متعالی آگاه نیست. بالعکس پدرش کاملاً با فلسفه ی ازدواج یعنی آرامش و راه های رسیدن به آن از طریق محبت و رحمت آگاه بوده است. محبت، عشق دو طرفه است و معنای رحمت با عشق یک طرفه، دوست داشتن بی قید و شرط و حالت بخشندگی گره خورده است. یکی از اصلی ترین و نخستین نیازهای بشر، میل به آسودگی و آرامش خاطر است. خداوند در قران کریم، زن را مایه آرامش خاطر مرد دانسته است. بنابراین تشکیل خانواده را می توان نخستین گام هر مردی برای رسیدن به احساس امنیت درونی دانست. اما صرف تشکیل خانواده برای رسیدن به آرزو، کفایت نمی کند و تحقق آن، در گرو تحقق خانواده موفق است. بنیان نهادن چنین خانواده ای نیز منوط به آموختن مهارت هایی است که به روابط زناشویی، نظم مطلوب را می دهند. چنین خانواده ای دارای مؤلفه های متعددی است. کسی در ایجاد چنین خانواده ای موفق است که: اولاً این مؤلفه ها از قبیل عشق، پذیرش و هدفمندی را بشناسد. دوماً از عوامل تهدید کننده آن از قبیل بداخلاقی و قدرنشناسی غافل نباشد. و سوماً از راهکارهایی که ما را به چنین نوع خانواده ای می رسانند، کاملاً آگاه باشد. در این درس، سعی شده است با بیانی قابل فهم برای همگان، چنین مهارت هایی آموزش داده شوند.

این درس تحت عنوان «مهارت های سازگاری و رفتاری در خانواده» در 5 جلسه توسط استاد محمود برجعلی ارائه شده است. هدف اصلی این درس، ترسیم نوعی خانواده ی ایده آل برای جوانان و نشان دادن راه های رسیدن به آن می باشد. استاد این هدف را از طریق پرداختن به موضوعات متنوعی از قبیل مؤلفه های خانواده ی موفق، عوامل تهدیدکننده خانواده موفق، راهکارهای رسیدن به خانواده موفق، شیوه های برقراری ارتباط همسران با یکدیگر، ارتباطات کلامی و غیرکلامی زوجین، ویژگی های ارتباطی زوجین پریشان و غیرپریشان، مهارت های سازگاری، عاطفی و رفتاری و شیوه های ارتباط مؤثر با همسر به پیش برده است. بیایید با یکدیگر نگاهی به گوشه ای از این درس بیندازیم. «رابطه ای موفق است که به صورت افقی و نه عمودی باشد. یعنی در عرض یکدیگر حرکت کنیم. فکر نکنید چون مدرکتان بالاتر است، هرچه می گویید درست تر است».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
دوره آموزش مهارت های سازگاری و رفتاری در خانواده

بنیان نهادن خانواده ای موفق منوط به آموختن مهارت هایی است که به روابط زناشویی، نظم مطلوب را می دهند. در این دوره، سعی شده است با بیانی قابل فهم برای همگان، چنین مهارت هایی آموزش داده شوند.